Sandareds kyrka

Här kan du läsa mer om Sandareds kyrka. Vill du veta mer om vår församling eller komma i kontakt med oss så gå till vår startsida www.svenskakyrkan.se/sandhult

(Texten är hämtad ur "Kyrkorna i sjuhäradsbygden" av Gustaf Markving)

Unik klockstapel i sjuhäradsbygden
Klockstapeln har en säregen form, som det inte finns någon motsvarighet till i Sjuhäradsbygden. Den är till stor del av järn. Två klockor hänger här och den stora har följande inskription:
"Ring in Gudstjänsttid. Hjärta och hand. Tanke och tunga. Folket. Vårt land. Gamla och unga. Gärning och kall. Gud skola dyrka."

Kyrkan har inte mindre än tolv ljuskronor. De är av glas i den långa, runda stil som är den vanliga i nyare kyrkor. Orgeln bekostades till huvudsaklig del av kyrkorådet, men kyrkliga syföreningen ville även vara med ifråga om detta viktiga kyrkliga inventarium.
Genom den kyrkliga syföreningens försorg och enskilda givare har ett altarbrun tillkommit utfört av textilkonstnärinnan Monica Bertilsson, Vara, liksom övriga liturgiska textilier. Ett altarkrucifix i silver utfört i England, där corpus är den uppståndne Kristus, är även skänkt av enskilda församlingsbor.

På altarbordet står två verkligt fina blomvaser av silver, en gåva av direktör Stave, Sandared och två altarljusstakar av silver, en gåva från Aplagården. Dopfunten och dopfatet är skänkta av kyrkliga syföreningen. Silverstakarna på dopaltaret är en gåva av framlidne kyrkoherden Gillis Westermark.
Nattvardssilvret fick kyrkan till invigningen av konsul Alf Stigen, Sandared. Det har komponerats av konstnären Heinz Decker och är utfört i kontrollerat silver med infattade almadinstenar.
Bland de förnämliga gåvorna bör även nämnas en mycket fin brudkrona, som skänkts av ingenjör Biéth i Sandared. Den har komponerats av fru Birgitta Biéth-Norlen, Stockholm. Kyrkbibeln är en gåva av kyrkoherden Walter Hedberg.

Arkitektur och inredning
Utmärkande för kyrkan är den höga takresningen. Yttertaket är belagt med skiffer, innertaket med stigolon i åtta olika pastellfärger.
Kyrkan har sittplatser för 175 personer, och då templet är sammanbyggt med församlingshemmet får man härigenom plats för ytterligare ett 80-tal personer. Altarbord, predikstol, dopfunt och det stora korset det stora korset på korväggen är av kallblästrad ek.

Drömmen om en kyrka i Sandared, verklighet efter 40 år.
Sandareds kyrka i Sandhults pastorat är en av de yngsta i Sjuhäradsbygden, den invigdes 1960. I det starkt expanderande samhället hade man i många år haft en önskan att få ett Guds-hus mera närbeläget, då avståndet till Sandhults kyrka är betydande. Och för att kunna realisera det önskemålet hade en kyrklig arbetskrets arbetat i nära 40 år.
Den välbelägna tomtmarken är en gåva av Syskonen Eriksson, Rydet, Sandared, vilka för övrigt lämnat rikligt stöd till den kyrkliga verksamheten. Ritningarna utfördes av arkitektparet Eva och Bengt Mejlander, Moss, Norge.