Klasar av röda rönnbär.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Samtalsgrupper

Att få prata om livet och om tron är för många en bristvara. Här får du möjlighet att vara med i någon av våra grupper. Varmt välkommen!

Bredareds församlingshem

Tisdagar ojämna veckor klockan 10.00–11.30 i regel.  Start 13 september. Samtalsledare: Anna Frisk

Hedareds församlingshem

Samtals- och diakonigruppen träffas på onsdagar klockan 14.30 en gång i månaden. Start 21 september. Samtalsledare: Göran Eskilsson

”Älskade djur – jag saknar dig”

Vi vill inbjuda dig som har förlorat ett djur till samtal om sorgen och saknaden.

Vi träffas klockan 14.00–16.00 14 september, 28 september, 12 oktober och 26 oktober.  Samtalsledare: Ingrid J Hermansson och Ing-Marie Hellsing

Samtal om livsfrågor utifrån ett kristet perspektiv

Vi samlas efter sinnesrogudstjänsten klockan 19.00–20.30, varannan torsdag. Start 1 september. Samtalsledare: Ing-Marie Hellsing

Bibelsamtal  

Vad menar vi när vi säger att Bibeln är Guds ord? Vi samtalar tillsammans.

Måndagar varannan vecka klockan 14.00–16.00 med start den 29 augusti

Samtalsledare: Ing-Marie Hellsing och Oscar Söderholm

Sandareds församlingshem                                                                                                                                    

Samlingar kring Frälsarkransen måndagar klockan 18.00–20.00 varannan vecka. Start 19 sept.    

Ledare: Göran Eskilsson och Camilla Eskilsson    

Onsdagsgruppen träffas en gång i månaden klockan 14.00. Start 14 september. Samtalsledare: Göran Eskilsson                                                   

Sandhults församlingshem

Vi träffas i regel onsdagar jämna veckor klockan 15.00–16.30. Start 21 september. Samtalsledare: Anna Frisk