Närbild på gula vårlökblommor.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Samtalsgrupper

Att få prata om livet och om tron är för många en bristvara. Här får du möjlighet att vara med i någon av våra grupper. Varmt välkommen!

Bredareds församlingshem

Tisdagar ojämna veckor klockan 10.00–11.30 i regel. Samtalsledare: Anna Frisk

Hedareds församlingshem

Samtals- och diakonigruppen träffas på onsdagar klockan 14.30 en gång i månaden. Samtalsledare: Göran Eskilsson

Samtalsgrupp- andlig fördjupning enligt Ignatius. Vi använder oss av boken "Söka och finna Gud i allt", en Ignatiansk vägledning till det verkliga livet. Vi träffas varannan torsdag efter sinnesrogudstjänsten. Samtalsledare: Ing-Marie Hellsing 

 

Sandareds församlingshem                                                                                                                                    

Samlingar kring Frälsarkransen måndagar klockan 18.00–20.00 varannan vecka.   

Ledare: Göran Eskilsson och Camilla Eskilsson    

Sandareds samtalsgrupp träffas en gång i månaden klockan 14.00. Samtalsledare: Göran Eskilsson                                                   

Sandhults församlingshem

Sandhults samtalsgrupp; Vi träffas i regel onsdagar jämna veckor klockan 15.00–16.30. Samtalsledare: Anna Frisk