Kostnad för hyra av församlingshem

Uthyrningsavgifter för församlingshemmen 2020

 Helt församlingshem:

för medlemmar i Svenska kyrkan och ideella föreningar 550 kr

för icke medlemmar i Svenska kyrkan 1100 kr

för kommersiella företag 1600 kr

 I Sandhult ingår kök, hall, stora salen och lilla salen

I Bredared ingår kök, hall, stora salen, vita rummet och spisrummet

I Hedared ingår kök, entré/hall, Gustavarummet och samlingssal

I Sandared ingår kök och stora salen

Del av församlingshem:

För medlemmar i Svenska kyrkan och ideella föreningar 200 kr

För icke medlemmar i Svenska kyrkan 300 kr

För kommersiella företag 500 kr

Vid bokning av del av församlingshem för hel termin:

för medlemmar i Svenska kyrkan och ideella föreningar 150 kr/tillfälle

Avgiftsfritt:

·        I samband med förrättning (dop, vigsel, konfirmation och begravning)

·        För välgörenhetsorganisationer som lånar församlingshem för arrangemang där alla intäkter går till välgörenhet

Timkostnad för ej iordningsställd lokal 450 kr/timma

·        Lokalerna används i första hand till församlingens egen verksamhet

·        Allmänheten kan boka lokal när terminsplaneringen är klar

·        För vårterminen tidigast 15 december och för höstterminen tidigast 15 juni