Kostnad för hyra av församlingshem

Uthyrningsavgifter för församlingshemmen 2024

Helt församlingshem:

för medlemmar i Svenska kyrkan och ideella föreningar 600 kr

för icke medlemmar i Svenska kyrkan 1 400 kr

för kommersiella företag 2 100 kr

I Sandhult ingår stora salen, lilla salen, hall och kök.

I Bredared ingår stora salen, lilla salen, konf.rummet och kök.

I Hedared ingår samlingssal, Gustavrummet och kök.

I Sandared ingår stora salen, lilla salen och kök.

 

Del av församlingshem:

för medlemmar i Svenska kyrkan och ideella föreningar 230 kr/tillfälle

för icke medlemmar i Svenska kyrkan 525 kr/tillfälle

för kommersiella företag 850 kr/tillfälle

 

Vid bokning av del av församlingshem för hel termin:

för medlemmar i Svenska kyrkan och ideella föreningar 160 kr/tillfälle

 

Avgiftsfritt:

· I samband med förrättning (dop, konfirmation, vigsel och begravning)

· Då välgörenhetsorganisationer lånar församlingshem för arrangemang där alla intäkter går till välgörenhet

 

Timkostnad för ej iordningställd lokal 490 kr/ timma.

 

Lokalerna används i första hand till församlingens egen verksamhet.

Allmänheten kan boka lokal när terminsplaneringen är klar.

För vårterminen tidigast 15 december

För höstterminen tidigast 15 juni