Kostnad för hyra av församlingshem

Uthyrningsavgifter för församlingshemmen 2022

Helt församlingshem: 

för medlemmar i Svenska kyrkan och ideella föreningar 575 kr

för icke medlemmar i Svenska kyrkan 1 200 kr

för kommersiella företag 1800 kr

I Sandhult ingår kök, hall, stora salen och lilla salen.

I Bredared ingår kök, stora salen och lilla salen.

I Hedared ingår kök, samlingssal och Gustavarummet,

I Sandared ingår kök, stora salen och lilla salen.

 

Del av församlingshem: 

för medlemmar i Svenska kyrkan och ideella föreningar 220 kr/tillfälle

för icke medlemmar i Svenska kyrkan 400 kr/tillfälle

för kommersiella företag 650 kr/tillfälle

Vid bokning av del av församlingshem för hel termin:

för medlemmar i Svenska kyrkan och ideella föreningar 150 kr/tillfälle 

Avgiftsfritt:

·      I samband med förrättning (dop, konfirmation, vigsel och begravning) 

·      Då välgörenhetsorganisationer lånar församlingshem för arrangemang där alla intäkter går till välgörenhet – ex. Röda Korsbasaren i Bredared. 

Timkostnad för ej iordningställd lokal 465 kr/ timma.

Lokalerna används i första hand till församlingens egen verksamhet. 

Allmänheten kan boka lokal när terminsplaneringen är klar. 

För vårterminen tidigast 15 december

För höstterminen tidigast 15 juni