Foto: kristian yngvesson

Körverksamhet

Nu sker något unikt som att flera nya körer startar i vår församling i höst. Sandhult-Bredared har en rik körtradition med pandemin innebar ett stort avbrott för både våra, landets och hela världens körer under ett par års tid.

Längtan efter körsången har varit stor och efter viss omsättning på musikertjänsterna i församlingen blir det alltså nu en spännande och inspirerande nystart. Körerna kommer att medverka i församlingens gudstjänster, ofta tre, fyra framträdanden per termin men i bland kan det bli mer konsertbetonade produktioner. Målet är att nå ut brett i församlingen i alla ålderskategorier och med lite olika ambitionsnivå mellan körerna. 

Bredaredskören-nystart efter pandemin

Välkommen till en härlig sångarhöst i Bredared till hösten, både vana och ovana sångare! Vi kommer att sjunga visa, gospel, pop, jazz och klassiskt (mm) i trestämmiga och fyrstämmiga arrangemang.  Vi övar varje onsdag kl 18-20 (med fikapaus) i Bredareds församlingshem, och vi träffas första gången den 7 september.

Jag som kommer att leda kören heter Carin och du når mig på 0705-507196, carin.norelius@svenskakyrkan.se

Barnkör i Sandared

Du som går i trean, fyran, femman och sexan till hösten är välkommen till Sandareds nya barnkör!

Vi träffas och sjunger varje onsdag i Sandareds kyrka kl 15-16. Första övningen blir den 7 september.

Jag som kommer att leda barnkören heter Carin och du når mig på 0705-507196, carin.norelius@svenskakyrkan.se

Barnkören Voices

Barnkören Voices övar på Bredaredskolan klockan 11.10 på måndagar. Ledare Staffan Lenberg,070-3315820 staffan.lenberg@svenskakyrkan

Nya barnkörer i Sandhult

Välkomna till två helt nystartade barnkörer i Sandhult:

Sandhults Barnkör

För barn som börjat i förskoleklass upp till årskurs 3 Övningstid: tisdagar kl 17-17.40 i Sandhults församlingshem. Start 13 september

Sandhults Mellankör

För barn årskurs 4-6. Övningstid: tisdagar kl 17.45-18.30 i Sandhults församlingshem. Start 13 september

Körledare: Torbjörn Widfeldt 0705-502724. Anmälan gärna via sms

SANDHULTSKÖREN - Ny vuxenkör i Sandhult

Vi startar i höst en ny vuxenkör baserad i Sandhult, men öppen för sångare från hela församlingen.

Sandhultskören är en kör med en något högre ambitionsnivå, som regel i fyra eller fler stämmor, med repertoar både för gudstjänst och konsert, ibland med fokus på större klassiska kyrkomusikaliska verk. Tidigare körsångarvana önskvärd, men inte nödvändig. Individuell uppsjungning för körledaren med diskussion om stämplacering m.m.

Övningstid: tisdagar kl 19-21 (med fikapaus) i Sandhults församlingshem

Start 13 september

Körledare: Torbjörn Widfeldt 0705-502724, anmälan gärna via sms

Sandareds kyrkokör - nystart

Sandareds Kyrkokör breddar nu sin målgrupp och vill bjuda in även er som kanske aldrig prövat att sjunga i kör tidigare, men gärna skulle vilja! Vi jobbar både med enklare unisona sånger och kanon, samt även med trestämmig repertoar (sopran, alt, baryton)

Övningstid: torsdagar kl 19-21 (med fikapaus) i Sandareds kyrka, start 15 september

Körledare: Torbjörn Widfeldt 0705-502724, anmälan gärna via sms. 

Varmt välkomna!