Körverksamhet

Under hösten 2020 startar inte våra körer upp på grund av risk för smittspridning