Hot om publicering av stulen information

Det har kommit till Svenska kyrkans kännedom att någon hotar att 21 maj 2024 publicera information som stals i samband med cyberangreppet november 2023.

Måndagen den 6 maj fick Svenska kyrkan kännedom om att en kriminell aktör hotar med att publicera filer den 21 maj om inte en lösensumma betalas. Hotet är en följd av cyberangreppet den 23 november. Svenska kyrkan har sedan angreppet varit tydliga med att någon lösensumma inte kommer att betalas.

Många datorer drabbades av virus i samband med cyberangreppet. På vissa av dem har det bekräftats att information läckt ut. De datorerna blev omhändertagna och ominstallerade. De som berördes och som trodde sig ha haft känsliga uppgifter på sin dator fick särskild konsultation med en jurist för att analysera om ytterligare åtgärder behövde vidtas.

Omfång eller vilken slags information som kommer att publiceras på tisdag den 21 maj är inte känt. Kyrkokansliet i Uppsala har tagit fram olika scenarier för att vara så förberedda som möjligt. Extern expertis har också tagits in, som kommer att analysera det publicerade materialet och sedan vidta nödvändiga åtgärder.

Läs mer på Svenska kyrkans nationella sida, se länk nedan. 

Information om personuppgiftsincident

Det har kommit till Svenska kyrkans kännedom att någon hotar att 21 maj 2024 publicera information som stals i samband med cyberangreppet i november 2023.