Foto: Magnus Aronson /Ikon

Frågor och svar om konfirmation

Här finns svar på några vanliga frågor om konfirmation, är det något annat du funderar på får du gärna kontakta någon av oss; Louise Nordh, louise.nordh@svenskakyrkan.se eller Louise Blomqvist, louise.blomqvist@svenskakyrkan.se

Mina föräldrar är inte med i Svenska Kyrkan, kan jag konfirmeras ändå?

Ja, det går bra. Det enda som behövs är att du är döpt och är medlem i Svenska kyrkan (eller i en annan evangelisk-luthersk kyrka). Är du inte döpt innan du börjar kan du bli det under konfirmandtiden. Dina föräldrar måste i så fall ge sitt godkännande.

Är jag försäkrad under konfaträffarna?

Alla som deltar i aktiviteter under konfirmationstiden hos oss är försäkrade via Sandhult-Bredareds församling. 

Jag är 16 år eller äldre och vill konfirmera mig, får jag det?

Ja, det finns ingen övre åldersgräns för att bli konfirmerad. Kontakta oss genom att maila sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se eller ring vår expedition 033-22 57 50

Vad gör man under konfirmationsgudstjänsten?

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får du tillfälle att visa din familj vad du och dina kompisar lärt er under er konfirmandtid. Hur din konfirmandgrupp visar det kan utformas på många olika sätt – det kan till exempel ske genom genom drama,  musik eller film. Konfirmandledarna lägger sina händer på var och en av konfirmandernas huvuden och ber för dem. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig.

Får jag anmäla mig även om jag inte är döpt?

Konfirmera betyder bekräfta och konfirmationen är en bekräftelse på dopet, så man måste vara döpt för att kunna konfirmeras. Men att vara odöpt är inget hinder till att delta på konfaträffarna under året.

Jag är alltid hungrig efter skolan, får vi nåt att äta på konfaträffarna?

När vi träffas i konfagruppen direkt efter skolan finns det alltid mackor och saft. Träffas vi under längre tid som en lovdag eller helgdag så fixar vi mat också. 

Är det bara vuxna ledare i grupperna? 

Nej, i många av grupperna har vi även unga ledare som själva var konfirmander för ett eller några år sedan. 

Måste jag åka på läger?

Nej, det måste du inte. Vår hemmagrupp har inga övernattningar utan då hittar vi på roliga saker i närområdet. 

Den grupp som jag vill anmäla mig till kostar pengar, finns det något bidrag jag kan söka? 

Ja, det finns bidrag för dig att söka, kontakta vår diakon Göran Eskilsson,      033-22 57 56, goran.eskilsson@svenskakyrkan.se