Församlingsinstruktion Sandhult-Bredareds församling

Sandhult-Bredareds församling tillhör Svenska kyrkan och denna församlingsinstruktion är ett dokument för att styra verksamheten mot utvalda mål. Den är framtagen i samråd mellan församlingstillhöriga, förtroendevalda och anställda, som alla inbjudits att tänka, samtala och formulera en beskrivning av församlingen, dess identitet, uppgifter och mål, nu och framöver.