Bokningar församlingshem

All bokning av våra församlingshem sker via församlingssexpeditionen
på telefon 033-22 57 50 eller e-post: sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se

För information om våra församlingshem kan du kontakta respektive vaktmästare på nedanstående telefonnummer

Bredareds församlingshem
Malin Dybner 033-22 57 63

Hedareds församlingshem

Marie P Carlsson 033-25 85 47

Sandhults församlingshem
Anders Johansson 033-25 85 44

Sandareds församlingshem
Jari Frondelius 033-22 57 57