Bokningar församlingshem

Allt som bokas i våra lokaler ska följa stadsministerns önskan att även de samlingar med människor som inte faller under allmänna samlingar och offentliga tillställningar ska följa max åtta personer-gränsen. Detta är ett villkor för att kunna boka våra lokaler, utifrån att vi som organisation gör vad vi kan för att minska smittspridning. Undantaget är enbart begravningar som hålls i våra kyrkor, där det kan få vara 20 deltagare exklusive medverkande.

All bokning av våra församlingshem sker via Pastorsexpeditionen
på telefon 033-22 57 50

För information om våra församlingshem kan du kontakta respektive vaktmästare på nedanstående telefonnummer

Bredareds församlingshem
Karin Larsson 033-22 57 63

Hedareds församlingshem

Anders Johansson 033-25 85 44

Sandhults församlingshem
Anders Johansson 033-25 85 44

Sandareds församlingshem
Jari Frondelius 033-22 57 57