Begravning och kyrkogårdar

Just nu kan 200 personer delta i en begravning i Sandhults kyrka, 150 personer i Bredareds kyrka, 75 personer i Sandareds kyrka och i kyrksalen i Hedareds församlingshem 40 personer Har du frågor angående begravning eller våra kyrkogårdar kontakta Anna Lannsjö eller Linda Appelkvist 033-22 57 69, anna.lannsjo@svenskakyrkan.se, linda.appelkvist@svenskakyrkan.se