Värdig plats Skogsö

Björn Uhlén minns sina första promenader på Skogsö redan på tidigt 70-tal. Han har varit involverad i flera projekt som bland annat handlade om att öka tillgängligheten på Skogsö. Med glädje och stolthet ser han tillbaka på de år han som arkitekt fick vara med i utvecklingen av Skogsö.

Saltaren möter Björn Uhlén vid Skogsö kapell. Han är arkitekt och medförfattare till boken ”Skogsö kapell och kyrkogård” som gavs ut 2016. Björn visar den cirkelformade platsen på höjden vid kapellets nya entré, stenlagd i ett mönster av en labyrint. Platsen är belägen med en vidunderlig utsikt över Baggensstäket. En trappa med ett nytillsatt räcke sträcker sig härifrån ner till en brygga vid viken. 
– Här är numera en plats där församlingsbor kan fira gudstjänst, döpa sina barn, gifta sig, eller ha utomhusbegravning. Vi har också möjliggjort att det går att angöra vid bryggan, som var starkt förfallen, och gå upp för trappan till kapellet, säger Björn.

Han går in genom den nya, inglasade entrén, som öppnat upp kapellet både gällande tillgänglighet och ljusinsläpp.
– Tidigare kunde besökare till kapellet endast ta sig in via trappen. Nu finns det en gångväg upp för backen för att alla ska kunna ta sig lätt in i kapellet, säger Björn. 
Inne i kapellet visar Björn stolarna som är relativt nya. Den blå färgen är hämtad från kupolens blåa toner. 
 Björn är arkitekt och har varit involverad i Saltsjöbadens församlings olika byggprojekt under åren 2005–2015. Hans första projekt i kapellet var en ny digital orgel.
– Jag ville att den skulle smälta in i rummet och därför är till exempel högtalarna och orgeln integrerade i en ny skåpinredning och lasyrmålade av en skicklig och antikvariskt kunnig målare. Därefter kom ombyggnaden med nya glasentrén och den tillhörande, utvändiga omgestaltningen. Kapellets källarplan var från början avsett för kistförvaring och pannrum, men idag finns här toalett, kök och ett samlingsrum för ett 20-tal personer. Kapellet fick samtidigt bergvärme.
– Här kan man ha mindre samvaro, exempelvis i samband med en förrättning, säger Björn.
År 2009 fick kapellets ombyggnad Nackas stadsbyggnadsutmärkelse.

– Jag är fascinerad av att Skogsö kyrkogård är en sån fin, glad och värdig mötesplats, numera betydligt mera lättillgänglig än förr, och genom olika ombyggnader och anpassningar gjorts användbar för många olika aktiviteter och förrättningar. Skogsö kapell var ju från början enbart tänkt för begravningar, men idag är där många bröllop och barndop. Här finns både glädje och sorg, ett levande exempel på livets kretsgång, säger Björn Uhlén.
Foto: Arne Hyckenberg

Björn går ner för backen mot askgravplatsen. Det tog honom tid att leta efter rätt sten till anläggningarna, men till slut hittade han en plats för begagnad gatsten och granitblock, som hade den rätta patinan.
– Här får alla som gravsätts en bricka med sitt namn. Askan läggs i en sidenpåse, som grävs ner någonstans på denna gräsyta då anhöriga och vänner kan närvara. På Skogsö kyrkogård finns även en mycket vacker askgravlund nere vid vattnet, men där sker gravsättningarna anonymt utan anhöriga och utan namnskyltar. På kyrkogården finns utöver urngravar även plats för ett mindre antal kistgravar. Den bergiga och kuperade terrängen begränsar antalet av dessa. Det är väldigt fint att det finns flera alternativ att få begravas idag, säger Björn.  

I år ska församlingen ha ett jubileum och fira Skogsö 100 år, ett år sent på grund av pandemin.
– Det ska bli roligt och det är positivt att det händer något stort igen i församlingen. Det är en värdig plats att ses på tillsammans, säger Björn. 
Han flyttade själv in till Saltsjöbaden i början av 70-talet och minns sina första promenader på Skogsö.
– Vi tyckte mycket om att gå hit, bara vara och finna ro i kravlösheten, i den vackra naturen med skog och vatten. Här finns även ett mycket stort och intressant kulturarv. Lämningarna efter rysshärjningarna på 1700-talet är intressant historia, liksom utbyggnaden av samhället i Saltsjöbaden, och de nya tankarna kring utformningen av kyrkogårdar och gravskick. Skogsö är en av de första exemplen på en skogskyrkogård, samtida med skogskyrkogården i Stockholm, säger Björn. 
 – Det var en gudomlig plats att upptäcka. Det är också den sista platsen jag och min fru kommer vara på, och jag tänker allt mer på det, säger han. 

Skogsö kapell
Foto: Saltsjöbadens församling