Skogsö 100 + 1 år!

Skogsö är en av Sveriges vackraste kyrkogårdar som denna vår firar 101 år. Tanken var att fira och uppmärksamma kapellet och kyrkogården på 100-årsdagen förra året, men pandemin satte käppar i hjulet. Nu får vi se fram emot jubileumsdagar 6–8 juni!

Program

Festdag annandag pingst/nationaldagen 6 juni

Hålltider:

11.00 Övergripande historik 
Björn Uhlén, arkitekt
Anita Müller Aspegren; Kyrkorådets tidigare ordförande
11.30 Ensemble ur Saltsjöbadens kammarkör
Katja Själander, dirigent
11.45 Andakt
Lars Viper, kyrkoherde 
12.00 Brassmusiker ur Stockholm Concert Orchestra
12.30 Tal, förtäring och guidning
Per Jedefors, kyrkorådets ordförande(tal)
Christina Koch, arkitekt (guidning)

Samarr med Saltsjöbadens hembygdsförening

Tisdag 7 juni 19.00

Kulturhistorisk vandring på kyrkogården
Christina Koch, arkitekt

Onsdag 8 juni 14.00

Övergripande historik 
Björn Uhlén, arkitekt

En av Sveriges vackraste kyrkogårdar


Skogsö har ett rikt historiskt förflutet och dess läge som länk mellan 

fastland och hav gör området till en pärla i en mångbesjungen skärgård. Skogsö är också platsen för en av Sveriges vackraste kyrkogårdar som nu firar 101 år.

Skogsös fridfulla atmosfär till trots var det just här som det blodiga slaget vid Stäket ägde rum den 13 augusti 1719. Det Stora nordiska kriget rasade och den ryska flottan härjade längs den svenska kusten. Ryssarna försökte nå Stockholm, bakvägen genom Baggensstäket. De försvarande svenska styrkorna, under befäl av Baltzar von Dalheim, var kraftigt underbemannade, men kunde ändå stå emot anfallet tills förstärkningar anlände. 

I början av 1900-talet fanns planer att exploatera området på Skogsö med bebyggelse av radhus. Bakom projektet stod Knut Wallenberg och Järnvägsbolaget Stockholm-Saltsjön. Planen var att skapa en vardaglig ”paradisisk boendemiljö” för stressade stockholmare. De planerna blev aldrig förverkligade. Istället överläts marken med den paradisiska miljön mycket förmånligt till den nystartade församlingen i Saltsjöbaden för att bli kyrkogård. 

Saltsjöbadens kyrkogård anlades under åren 1919–1921. Samtidigt uppfördes kapellet, efter ritningar av arkitekten Erik Bülow Hübe. Kapellet invigdes den 5 maj 1921 på Kristi Himmelfärds dag. Från början var det enbart avsett som begravningskapell. Genom åren har kapellet upprustats och renoverats vid flera tillfällen och används idag flitigt för dop, vigslar och andra sammankomster. 

Välkommen!

Lars Viper, kyrkoherde hälsar välkommen till jubileumsdagar på Skogsö kyrkogård. En plats som haft stor betydelse för många av oss sedan 100 år tillbaka i tiden.

Ett jubileum som blev uppskjutet och uppskjutet...

Tanken var att fira och uppmärksamma kapellet och kyrkogården
på 100-årsdagen 2021, men pandemin satte käppar i hjulet. Sedan var planen att fira i början av maj 2022. Men på grund av den kalla våren och försenade arbetsinsatser, så flyttades det planerade jubileet på Skogsö fram till juni. Men med start 6 juni ska vi fira! Välkommen!

LÄS MER OM SKOGSÖ KYRKOGÅRD OCH KAPELL

Värdig plats Skogsö

Björn Uhlén minns sina första promenader på Skogsö redan på tidigt 70-tal. Han har varit involverad i flera projekt som bland annat handlade om att öka tillgängligheten på Skogsö. Med glädje och stolthet ser han tillbaka på de år han som arkitekt fick vara med i utvecklingen av Skogsö.

Skogsö ligger arkitekten Christina Koch mycket varmt om hjärtat.

Fokus Skogsö

Nya parkeringsplatser, ommålat servicehus och en renoverad handikapptoalett, kommer besökarna till Skogsö få möta under våren. Saltaren träffar arkitekt Christina Koch som har arbetat med Skogsö i över 20 år.

Skogsö kapell

Hitta till Skogsö kapell och kyrkogård

Skogsö kapell används till både dop, bröllop och begravningar

Bok om Skogsö kyrkogård och kapell

En första utgåva av berättelsen om Skogsö kyrkogård och kapell utkom 1993 författad av Sven Åke Cason. 2016 kom en nyutgåva. Kompletteringar och bearbetning gjordes inledningsvis gav Sven Åke själv. Björn Uhlén stod för den övergripande bearbetningen och ytterligare tillägg. Boken är också en hyllning till Sven Åke som sedan 2016 vilar i frid på den kyrkogård, han så kärleksfullt har berättat om. Boken täcker det historiska arvet, tillkomsthistorien, landskapskonst och arkitektur.