Visa mig vägen

Nyhet Publicerad Ändrad

Det finns olika vägar till Gud. En väg går via dopet. Dopets väg handlar om en väg som både unga och äldre kan gå. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Dopets historia börjar med Jesu lärjungar och deras många offentliga dop. De första dopen i kyrkans historia ägde rum den första Pingsten, femtio dagar efter Jesu död och uppståndelse ca år 33. Om detta berättas det i Apostlagärningarna i Nya Testamentet. Det var Jesu lärjungar som predikade och döpte. 

Dopen i den unga kyrkan på 100-talet var många. Innan dopet fick var och en delta i en omfattande dopundervisning. I och med medeltiden stannade denna utveckling av. Kyrkan och gudstjänstlivet blev etablerat och en del utav en samhällskultur. Dopet blev i västra Europa en enskild ceremoni i huvudsak runt det lilla barnet.
Idag kan vi märka hur världens alla kyrkor, på olika sätt, sökt sig tillbaka till de första århundradena i kyrkans historia. Vi upplever idag en dopväckelse! Dopet har blivit en familjehögtid. Barnet, familjen, släkten och vännerna samlas i kyrkan för att be, sjunga psalmer och äta tillsammans efter dopgudstjänsten. 

Dopet är fest.

Det finns olika vägar till Gud. En väg går via dopet. Dopets väg handlar om en väg som både unga och äldre kan gå. Den heliga Birgitta har sagt Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Det börjar med det, att vi ser konturen av en väg att gå, som vi börjar gå för att sedan upptäcka att den har en vidare sträckning över tid och rum.

Vi har valets väg att gå i höst. Kriget i Ukraina påminner oss om de värden som vi tar för givet, lätt kan hotas av inre eller yttre krafter i vårt land. Demokrati, åsikts- och yttrandefrihet samt rätten till att leva det liv jag själv vill inom rimlighetens gränser är värt att skydda. Ska detta bestå kräver det vårt engagemang och vår viljeinriktning att värna det svenska samhället.

Vårt demokratiska samhälle i dess nuvarande form har byggts upp under hundra år, men rötterna går ännu längre tillbaka. Många, inte alla, av de gamla socknarna allt sedan 1600-talet styrdes nämligen av en sockenstämma med rösträtt för både kvinnor och män. Demokrati tar tid att bygga upp, men kan lätt komma i gungning om vi inte är rädda om dess strukturer. 

Församlingen har valt tre nya medarbetare under våren. Det är Urban Rosengren, ny organist med inriktning barnkör och vuxenkör. Tomas Hallonsten är ny pedagog med inriktning barn och ungdom samt musik. Både Urban och Tomas började i mitten av augusti. Kristina Lutborg börjar i oktober som ny präst med inriktning vuxna och äldre. Välkomna!

I Uppenbarelsekyrkan finns en stor bild på Den heliga Birgitta. Hon har sagt Visa mig vägen. Jag tror vi alla kan ana konturen av en väg att gå, som vi går och kanske upptäcker att den har en vidare sträckning över tid och rum. Dopet och tillhörigheten till kyrkan ska vara en hjälp under livsvandringen. Saltsjöbadens församling vill bidra till Det goda livet genom att erbjuda dop och medlemskap i kyrkan.

Lars Viper, kyrkoherde