Foto: Arne Hyckenberg

Vattenhål i samhället

Nyhet Publicerad

Ett lugnt och säkert samhälle är något alla önskar sig. Men det är ingen självklarhet. Särskilt utsatta är unga människor som söker identitet och tillhörighet i gränslandet mellan ungdom och vuxenliv. Det finns många bra aktörer i föreningsliv, kommun och kyrkor, som kan erbjuda sammanhang och gemenskap för ungdomar.

Föräldrar som nattvandrar och Nacka kommuns preventiva uppsökande fältverksamhet, Polarna, är två exempel på vad man kan göra för att nå ungdomar under helgnätter när det händer mycket i samhället.

Janne Boman är ungdomssamordnare och arbetar med Ungdomsteamet Polarna Nacka, i Nacka kommun. Christian Olsmalm är församlingsassistent i Saltsjöbadens församling och arbetar med ungdomar och konfirmander i församlingen. Janne Boman har lång erfarenhet av socialt och diakonalt arbete i Nacka. Han ser en positiv utveckling i kommunen.
–Det är samma samhällen som det var förr, men tittar vi på ungdomarna, tycker jag att det blivit bättre. Det visar även statistiken. Men för dem som far illa gör det fortfarande lika ont och det gör lika ont för oss som ser det. Det är nog mindre fylla och stök än det var förut, men det betyder inte att riskerna är borta. Man kan se att barn är mer stressade och har fler krav på sig. Den psykiska ohälsan kan ha ökat och en del av det beror nog på sociala mediers inverkan. Tar vi alkoholen var det mer av det förr på fester och partyn. Den stora skillnaden idag är användandet av droger. Åker vi ut på en fest en fredagskväll vet vi att det används cannabis, lika säkert som det dricks alkohol. Det är billigare idag att bli hög än att bli full.

För att nå ungdomar som befinner sig i riskzonen arbetar Nacka kommun med preventiv uppsökande verksamhet.
–Ett av de verktyg vi har är Polarna Nacka, som funnits i tio år nu. Polarna är ungdomar som jobbar via kommunen. De har som uppgift att vara föredömen och ambassadörer för sitt eget område. Det är ett förtroendeuppdrag där Polarna jobbar preventivt uppsökande mot riskfyllda beteenden, framför allt på kvällar och nätter, fredagar och lördagar. Ungdomarna i Polarna ska vara alkohol-, drog- och tobaksfria tills de är 18 år. Man kan vara med i tre år, tvåan och trean i gymnasiet och sedan ett år till. Rekryteringen till Polarna sker genom anställningsintervjuer, säger Janne Boman.

En viktig del i att skapa bra förutsättningar för ungdomar är att det finns saker att göra och engagera sig i. Här spelar föreningarna och kyrkan i Saltsjöbaden en viktig roll. Kyrkan har ett omfattande ungdoms- och konfirmandarbete. Man samarbetar också med föräldrar som nattvandrar genom att upplåta lokaler och hjälpa till med strukturen i arbetet.
–I kyrkan jobbar vi inte uppsökande på samma sätt som Polarna, utan snarare förebyggande. Ett konfirmationsläger handlar inte bara om vilken gudsbild man har, eller vad som händer efter döden. Det handlar om värderingar, kärlek och vänskap. Det jag tycker är roligast och mest utmanande på våra sommarläger är kvällssamtalen, när man får sätta sig i soffan, höra ungdomarnas diskussioner och svara på frågor. Samtalet är ett enormt redskap, som vi erbjuder genom att vara tillgängliga i olika sammanhang. Vi bjuder också in föreläsare som till exempel kan tala om missbruksproblem. Vid sådan tillfällen försöker vi också få föräldrarna att komma med, så att de får samma information, säger Christian Olsmalm.

Janne Boman och Christian Olsmalm betonar vikten av att skapa sammanhang som engagerar ungdomarna och ger dem en tillhörighet.
–Alla behöver något som är identitetsskapande. Ni bygger ett sammanhang här i kyrkan. Vi gör det i vår ungdomsgrupp och det sker i föreningar och på arbetsplatser, säger Janne Boman.
–Vi ger ungdomarna redskapen och säger: här kan ni vara och här finns allt ni behöver. Det handlar inte bara om att träffas på onsdagar mellan fyra och fem. Huset finns här, de har egna nycklar och allt de behöver göra är att komma hit. När man får sms om fester kanske man istället väljer att gå till prästgården och titta på en Harry Potter-rulle, säger Christian Olsmalm.
–Det kyrkan gör och det civilsamhället gör är oerhört viktigt. Får du in dina barn i en verksamhet som är sund och frisk så blir det en skyddsfaktor. Vi behöver alla små vattenhål, där vi kan lämna familjen lite utanför men det finns någon där som styr upp och sätter någon form av etiskt paraply, säger Janne Boman.

Text: Arne Hyckenberg