Foto: Magnus Aronsson

Självständighetsdag i krigets skugga

Nyhet Publicerad Ändrad

24 augusti, på dagen ett halvår efter att kriget bröt ut, firade Ukraina sin 31-åriga självständighet men i Kiev och andra ukrainska städer rådde utegångsförbud och folkmassor fick inte samlas för att fira självständighetsdagen. När kriget började startade Act Svenska kyrkan snabbt insatser för människor som hamnade i utsatthet och arbetet pågår fortfarande.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina för sex månader sedan har nästan en tredjedel av alla ukrainare tvingats fly från sina hem. Av dessa är ungefär hälften (6,6 miljoner) på flykt inom Ukraina medan andra hälften har korsat gränsen för att söka trygghet i ett annat land.

Situationen är en av de största humanitära kriserna i världen idag och har även följdeffekter som brist på mat när ländernas veteexport minskar eller helt uteblir. Krigets följder ger redan nu humanitära behov över stora delar av världen.

Act Svenska kyrkan har genom partner varit med och bidragit till humanitära insatser. Det har varit grundläggande förnödenheter, skydd och andra livräddande insatser för människor i Ungern, Polen och Ukraina.

Tack för din gåva!

På Act Svenska kyrkans hemsida kan du läsa mer om insatserna. 

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.