Foto: Arne Hyckenberg

Tröst och hopp

Nyhet Publicerad Ändrad

När mörkret sakta lagt sig på alla helgons dag framför Saltsjöbadens kammarkör, Vokalensemblen Alica, solister och orkester verket Ein Deutsches Requiem. Katja Själander kommer att hålla i dirigentpinnen denna kväll.

Vad är det som är speciellt med detta verk? 
– Brahms Requiem skiljer sig från andra requiem som är komponerade på latin, till exempel Mozarts Requiem. Beteckningen Ein Deutches Requiem syftar till språket - Johannes Brahms valde själv bibeltexter som är på tyska eftersom han var en tysk kompositör. Verket är omfattande både tidsmässigt (cirka 65 minuter långt) men även krävande för kören. Kören måste vara på en hög musikalisk och teknisk nivå för att klara av detta requiem. 

Varför framförs verket nu på hösten i samband med Allhelgona? 
– Requiem hör till Allhelgona. Det är den helg då människor går till gravarna för att tända ljus, besöka kyrkor för att minnas sina nära och kära som har gått bort. Musiken tar vid där orden tar slut och hjälper oss att minnas, tröstar och bär.
 
Hur mycket repetition och förberedelse kräver ett sådant här verk? 
– Körerna började att repetera när vi startade upp efter sommaren. Vi har sedan dess repeterat detta verk parallellt med gudstjänstmusik. Båda körerna måste sjunga ihop och känna sig trygga med verket så att de är så väl förberedda som möjligt när orkestern och solisterna kommer till kyrkan för genrep. 

Hur skulle du beskriva Ein Deutsches Requiem? 
– Hela verket andas hopp och förtröstan. Brahms kallade själv sitt requiem för ”Mänskligt Requiem”. Det riktar sig till oss levande som sörjer och inte till den avlidne. Brahms valde texterna med stor omsorg. Som en röd tråd går temat tröst och hopp genom hela verket. Musiken är dramatisk och lyrisk på samma gång med stämningar och uttryck som avlöser varandra. Dynamiken skiftar från svagaste pianissimo till kraftfulla fortissimo. Det är smäktande linjer och rop, och en dynamisk spännvidd som gör att det är så roligt att sjunga Brahms verk.

Varför är det viktigt att kyrkan framför den här typen av klassiska verk? 
– Denna musik är evig och bland det bästa som mänskligheten har frambringat. Till kören har jag sagt: ”Tänk att Brahms har komponerat detta för dig och för mig”. Man blir lycklig i själen att få sjunga denna storslagna musik. Hela verket är komponerat för kyrkan i sann kristen tradition. Här får man svar på livets stora frågor: Finns det hopp? Finns det något bortom döden? Kyrkorummet är den ultimata platsen för alla requiem även för Brahms. Väggarna, bänkarna och hela kyrkan andas minnen, människor som har gått före oss. Alla kors som finns i mosaiken, änglar som finns avbildade, Bobergs och Milles symboler förstärker musikens och texternas budskap. 

Hur väljer du solister och orkester? 
– Brahms komponerade verket för en stor symfoniorkester. Vi gör en kammarmusikalisk version med 11 orkestermusiker från Stockholm Concert Orchestra. Denna orkerster har vi anlitat musiker ur tidigare vid framförallt julkonserter, men även andra evenemang. Solisterna är välrenommerade; sopranen Sanna Gibbs, verksam på bland annat Kungliga Operan som man kunde höra i Förklädd Gud i Saltsjöbaden för några år sedan. Barytonen Karl-Magnus Fredriksson hör till en av Sveriges bästa, ett riktigt stort namn.

 

Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem

Lördag 5 november kl 18.00, Uppenbarelsekyrkan
Sanna Gibbs, sopran 
Karl-Magnus Fredriksson, baryton 
Saltsjöbadens kammarkör
Vokalensemblen Alicia 
Musiker ur Stockholm Concert Orchestra
Urban Rosengren och Katja Själander, instudering
Katja Själander, dirigent 

Entré: 200 kr, barn under 18 år 100 kr. 
Förköp fredag 4/11 10.00-11.30 på församlingens 
expedition (enbart swish) eller 1 timme innan 
vid entré (swish eller kontant)