Foto: Arne Hyckenberg

Tänd ljus

Nyhet Publicerad

Vi ska nu fira Jesu födelse. Guds fred förkunnade änglarna vid Jesu födelse i Betlehem. Det är den fred vi inte själva kan ge oss. Den freden kommer ytterst från Gud och har sitt främsta uttryck i vår omsorg om varandra. Att visa omsorg är att tända ljus. Låt oss göra det.

Jag vill tända ett ljus denna jul. Därför vi lever i en mörk värld. December är en mörk månad. Det är en självklarhet. Men vi behöver också lysa upp vår tillvaro med ljus. Vi behöver ljus som brinner i Europa som är drabbat av krig och ekonomisk kris. Människor är på flykt. Familjer upplever att deras pengar inte räcker.

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus.

Det är den gammaltestamentliga profetian. Det folk som lever i modlöshetens värld ska uppleva livsglädje genom det ljus som skiner upp tillvaron. Det är julens och Bibelns budskap. 

Vi ska nu fira Jesu födelse. Guds fred förkunnade änglarna vid Jesu födelse i Betlehem. Det är den fred vi inte själva kan ge oss. Den freden kommer ytterst från Gud och har sitt främsta uttryck i vår omsorg om varandra. Att visa omsorg är att tända ljus. Låt oss göra det. Jag vill själv försöka.

God jul
Lars Viper, kyrkoherde