Foto: Mats Åsman

Stockholms stift får ny biskop

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 22 september vigs stiftsadjunkt Andreas Holmberg till biskop i Stockholms stift. Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar. Biskopsvigningen sänds live på Svenska kyrkans webbplats.

Andreas Holmberg blir ny biskop i Stockholms stift. Han valdes till biskop i mars, och efterträder Eva Brunne som går i pension.   

– Jag känner mig inspirerad och glad inför den uppgift jag nu går in i! Jag kommer att fokusera på att finnas till för församlingarna. Det är där det händer! Där kan vår längtan att möta det heliga finna vägar. Där finns verktyg för att bli uppkopplad på Gud. Där erbjuds olika sätt att lära känna han som är grejen, Jesus. Och i kyrkorna finns mängder av olika sammanhang där vi människor får chans att mötas och bygga relationer, säger Andreas Holmberg.

– Som biskop vill jag också visa att troende människor är en fantastisk resurs i byggandet av det goda samhället. Religioner och religiösa människor utmålas alltför ofta som främst ett problem, trots att vi i första hand är en enorm tillgång för både Sverige och här i Stockholm.

Andreas Holmberg är född 1966 och delvis uppvuxen i Tanzania. Han prästvigdes 1993 för Stockholms stift och arbetar sedan 2012 som stiftsadjunkt med ansvar för gudstjänstfrågor och vuxet växande. Han har tidigare varit församlingspräst i Stockholm och teologisk lärare i Tanzania. 2019 disputerade han på avhandlingen ”Kyrka i nytt landskap”, om den teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar som verkar i mångkulturella och mångreligiösa miljöer.

Som sitt valspråk har Andreas Holmberg valt Jesusorden: ”Bli kvar i min kärlek”.
– För mig är detta bland det allra viktigaste som Jesus säger, och det betyder tre saker: Kom ihåg vem du är! Du är högt och villkorslöst älskad av Gud. För det andra: Räkna med Gud! Gud är här och nu, mitt i vår vardag. För det tredje: Älska! Vi är kallade att älska – och inte bara våra närmaste utan också våra medmänniskor och hela skapelsen.

LIVESÄNDNING 
Biskopsvigningen sänds live via Svenska kyrkans webbplats, och kan ses även i efterhand: https://www.svenskakyrkan.se/press/livesandningar ​

 

MOTTAGNINGSGUDSTJÄNST

Stockholms stift tar emot Andreas Holmberg som biskop vid en mässa i Storkyrkan under ledning av domprost Hans Ulfvebrand. Kyrkkaffe serveras efter mässan. 

Söndagen den 29 september kl 11.00 i Storkyrkan

Högmässa med mottagning av biskop Andreas Holmberg