Foto: Arne Hyckenberg

Skogsö runt

Nyhet Publicerad

Skogsö kyrkogård erbjuder flera olika alternativ för begravningar. Patrick Bochmann, vaktmästare på Skogsö, tar oss med till kyrkogårdens olika gravkvarter. Vi börjar vid minneslunden som ligger precis nere vid vattnet.

–En minneslund är inte en specifik gravplats. Det är ett gravområde och det är anonymt. Här får man inte vara med när vi sprider eller gravsätter askan. Det är i princip alltid gravsättning men vi är en av få kyrkogårdar som fortfarande sprider aska. Det väljer man hos begravningsbyrån. I minneslunden är det ren aska. Antingen töms den ur en pappkartong, eller grävs den ner i en nedbrytningsbar majspåse som försvinner av sig själv. Det finns inget sätt att spåra vems aska det är eller var någon ligger i minneslunden, säger Patrick Bochmann.

Skogsö har en tämligen ny askgravplats. I varje askgrav finns plats för fyra askor. Vid askgraven finns en namnplakett i brons med den avlidnes namn, födelse- och dödsår. Foto: Arne Hyckenberg

Ovanför Minneslunden nära kapellet ligger askgravplatsen.
–Skogsö har en tämligen ny askgravplats. Här får man en gravplats och man får en namnplakett i brons som fästs på en stentavla. På bronsplattan står den avlidnes namn, födelse- och dödsår. Askan ligger i en påse av sammet och det får plats fyra askor i varje askgrav. Man har platsen i 25 år innan den behöver förnyas.

Utöver minneslunden och askgravplatsen består Skogsö kyrkogård av kvarter med gravplatser.
–Det finns två former av gravplatser. Det är kistgravplatser och urngravplatser. Det man får är en gravrätt som man tecknar ett avtal för. Gravrätten har nio platser. Den gäller för närvarande i 25 år från senaste gravsättning. Sedan får man välja om man vill fortsätta eller inte. Man måste vara församlingsbo för att kunna få en urngrav eller en kistgravplats. De enda ställena du får gravsättas om du inte är församlingsbo är i minnes- lunden eller askgravplatsen.

Under Allhelgonahelgen har Skogsö kyrkogård fler besök än någon annan tid på året. Detta år är ett speciellt. Döden har kommit närmare oss det här året. En del kanske inte heller haft möjlighet att ta avsked eller gå på begravning som vanligt. Allhelgona kan därför bli en helg för att manifestera, minnas och prata om sin sorg. När höstkvällen lägger sig över Skogsö finns ljusen där och lyser upp mörkret.
Med tanke på rådande situationen är dock en del av de aktiviteter och den service som brukar finnas denna helg inte möjlig i år.
–Vi har varit tvungna att anpassa allhelgonahelgen för att minska smittspridning. Det blir ingen mässa och vi kan inte ha servering. Vi kommer heller inte att kunna ta hand om parkeringen i samma utsträckning som tidigare år. Det innebär att parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. Ett tips är att lämna bilen hemma denna helg, säger Patrick Bochmann.

Text. Arne Hyckenberg

Som vaktmästare på Skogsö känner Patrick Bochmann kyrkogårdens olika gravkvarter väl. Foto: Arne Hyckenberg