Särskild klockringning på nyårsafton kl 18.00

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av pandemin blir det en särskild klockringning i landets alla domkyrkor och många andra kyrkor, däribland Uppenbarelsekyrkan. Klockorna ringer för att hedra dem som dött under detta pandemiår och för att samla tankar och känslor kring det som förenar oss.

Från Luleå i norr till Lund i söder kommer samtliga 13 domkyrkor att ringa på nyårsafton i tio minuter med start kl. 18.00. 
– Det är ett exceptionellt år som går mot sitt slut. Alla världens länder har påverkats av coronapandemin. Tydligare än annars har vi sett att vi, trots allt som skiljer oss åt, är en enda mänsklighet som lever under samma himmel, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

 Det är naturligt att vid ett årsskifte minnas dem som avlidit under året. I år har många människor dött utan att de och närstående har kunnat ta avsked av varandra. På grund av restriktioner kunde begravningar och minnesstunder inte bli som vanligt. Sorgearbete har försvårats, samtidigt som oro och ovisshet har tärt på de flesta.
– Kampen mot viruset och dess mutationer kommer att fortsätta även under 2021 och kräva uthållighet och mod. Samtidigt finns ett befogat hopp att vacciner ska påskynda processen mot allt lindrigare restriktioner. Det finns skäl att särskilt uppmärksamma det förestående årsskiftet. På tröskeln till det nya året kommer därför samtliga domkyrkors klockor att ringa för att minnas dem som lämnat oss under året som gått, och för att samla våra tankar och känslor kring det som förenar oss som människor, fortsätter ärkebiskopen.

Vid midnatt kommer domkyrkornas klockor som vanligt att ringa in det nya året.