Foto: Unsplash

På väg…

Nyhet Publicerad

Vi är alla på väg i våra liv på olika sätt. Ibland vet vi inte vart vägen för oss. Under andra skeden i våra liv tycks vi veta bestämt hur vi ska ta oss framåt i vardagen skriver kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

I Nya testamentet i Bibeln finns en text från Lukas evangelium (kapitel 24), då Jesus går från Jerusalem till Emmaus och möter två lärjungar på vägen. De börjar samtala med varandra medan de slår följe. Denna händelse finns även framställt på frisen på det vita altaret i Uppenbarelsekyrkan. Det är en av fyra altar-
reliefer av Carl Milles i alabaster. Där står: ”Voro icke våra hjärtan brinnande i oss” (Lukas evangelium 24:32).

Livsvägen
Jag är på väg från Nyköping till er som kyrkoherde i Saltsjöbaden. Vi är alla på väg i våra liv på olika sätt. Ibland vet vi inte vart vägen för oss. Under andra skeden i våra liv tycks vi veta bestämt hur vi ska ta oss framåt i vardagen. Oavsett var vi befinner oss på livets väg, så finns det frågor som alltid återkommer. Vad är det som händer? Hur ska vi leva vårt liv? Var kan vi finna ett livets djup?

Tre perspektiv
I bibeltexten från Lukas evangelium om Emmausvandringen (Lukas 24:13-35) finns en rad frågor och påståenden som jag menar bildar ett slags program för församlingens arbete. Först och främst finns den diakonala (sociala) frågan, som handlar om vad som har hänt i Jerusalem i samband med Jesu död. ”Vad har hänt? ” Frågade Jesus.” Det är också en fråga som vi kan ställa till varandra, när det är befogat. ”Vad har hänt?”. Det är frågan till den som behöver stöd.

Det andra perspektivet är den pedagogiska dimensionen av församlingens arbete. ”Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade Jesus …” skriver Lukas. Vi söker själva svar på hur livet kan förstås. Bibeln och dess alla olika texter kan vara en hjälp, när vi läser och samtalar i grupp barn som vuxna.
I texterna finns många gånger ett tilltal till oss, som kan vara en ledstjärna. I församlingen söker vi svar med hjälp av bibeltexten på våra egna frågor rörande livet.

Den tredje erfarenheten är brytandet av brödet i nattvarden, då Jesus själv uppenbarade sig för lärjungarna enligt Lukas i Emmaus. Lärjungarna konstaterade efter måltiden: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen …” eller ”Voro icke våra hjärtan brinnande i oss”. Det sker i gudstjänsten när vi firar nattvard. Gud är mitt ibland oss och möter oss i bröd och vin. Tillsammans erfar vi gemenskap och trons djup.

Sagt med andra ord så handlar bibeltexten från Lukas om: att församlingen ska visa omsorg om de mest utsatta, ge förklaringar till hur vi kan leva livet utifrån Bibelns texter och bjuda in till gudstjänstgemenskap i kyrkorummet. Det är tre grundläggande förhållningssätt i församlingsarbetet.

Jag är på väg
Jag är på väg från Nyköping till er som kyrkoherde i Saltsjöbaden. Mina ledstjärnor är att församlingen ska se till de som lever i utanförskap på olika sätt, att kyrkan ska ge tolkningsnycklar till livet utifrån Bibelns texter och att vi ständigt bjuder in till en varm gudstjänstgemenskap i den vackra Uppenbarelsekyrkan.

Vi ses på vägen.

Lars Viper, kyrkoherde