Foto: Arne Hyckenberg

Nytt steg för förskolan Nyckelpigan

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 1 maj i år fick förskolan Nyckelpigan en ny huvudman. Saltsjöbadens församling lämnar över till Hoppetossa förskolor som redan driver åtta förskolor, varav två i Nacka.

Bakgrunden till förändringen är de ökade kraven på huvudmannaskap för förskolor, särskilt förskolor med konfessionell inriktning, som trätt i kraft vid årsskiftet. För att skapa bästa förutsättningar för Nyckelpigans fortsatta utveckling beslutade Saltsjöbadens församling att verksamheten i fortsättningen ska drivas av en professionell aktör med stabil ekonomi, gedigen kunskap som huvudman för förskolor och ett gott renommé. Församlingen kontaktade därför Hoppetossa förskolor för att inleda ett samarbete. 

Yvonne Almér Mattsson, som är Nyckelpigans rektor, berättar att verksamheten inte kommer att förändra sin inriktning med det nya huvudmannaskapet. All personal har även valt att följa med i övergången.
 –Församlingens trettioåriga huvudmannaskap för förskolan upphör. Vi får en huvudman som kan det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan. För mig som rektor innebär det ytterligare ett stöd och vår verksamhet med Saltsjöbadens församling blir kvar. Det är musikstunder med musikpedagogen Tomas Hallonsten och samlingar med mer existentiella frågor där prästen Karin Aldén är med. Samarbetet med församlingen är en viktig del i Nyckelpigans identitet, säger Yvonne Almér Mattsson. 

Yvonne Almér Mattsson, Nyckelpigans rektor, Emelie Engman Höök, Hoppetossas vd, Carola Wedholm, skolchef för Hoppetossas förskolor, och biträdande rektor Jenny Wahlberg. Foto: Arne Hyckenberg

Emelie Engman Höök, Hoppetossas vd, bekräftar att man inte vill förändra verksamhetens inriktning. Man ser istället en möjlighet till utveckling genom utbyte av erfarenheter. 
–När Hoppetossa nu tar över huvudmannaskapet är det inte för att komma in och göra förändringar. Det har aldrig varit vår intention, utan vi vill bevara Nyckelpigan som den fina förskola den är. När vi fick frågan från församlingen fick vi presenterat för oss en fint fungerande och väl omtyckt förskola, där det är barnfokus och där det finns en engagerad personalgrupp med lång erfarenhet. Det är en bra grund att bygga vidare på. Likaväl som vi kan tillföra saker till Nyckelpigan ser vi en utvecklingsmöjlighet i Hoppetossas förskoleverksamhet, säger Emelie Engman Höök.

Efter kyrkofullmäktiges beslut 17 januari att överlåta huvudmannaskapet till Hoppetossa, lämnades en ansökan in till Nacka kommun, som måste godkänna Hoppetossa som ny huvudman. Det beslutet kom den 4 april, men redan innan det kom var det förberedande arbetet redan igång. Carola Wedholm är skolchef för Hoppetossas förskolor.
–I samband med att ansökan lämnades in bestämde vi oss för att vara här. Vi ville lära känna Nyckelpigan. Yvonne har också varit med på våra rektorsmöten. Vi tänkte att om vi fick ett ja från kommunen så skulle vi tjäna på att redan ha börjat skapa relationer. Vi har träffat alla medarbetare och besvarat deras frågor. Nyckelpigan skulle ju också få en möjlighet att lära känna Hoppetossa. Det behövde medarbetarna, eftersom alla fick frågan om man ville följa med. 
 –Vi ser att Nyckelpigan och Hoppetossa har samma barnsyn, värdegrund och människosyn, vi arbetar båda med hållbar utveckling och tror att vi kan tillföra ny kunskap och inspiration till varandra. Vi förstår att detta är en förändring och vi i Hoppetossa är högst ödmjuka inför uppdraget. Vi har fullt förtroende för Nyckelpigans ledning och medarbetare i deras arbete för barnen på förskolan. Församlingen har inte kommit och bestämt över förskolans inre organisation och det kommer vi inte heller att göra, säger Carola Wedholm. 

Förskolan Nyckelpigan och dess verksamhet är mycket populär i Saltsjöbaden och det är många barn i kö. Yvonne Almér Mattsson berättar att det är resultatet av ett målmedvetet arbete och pedagoger med kunskap och engagemang.  
–Med våra fantastiska pedagoger arbetar vi vidare utifrån våra projekt och profiler samt vårt värdegrundsarbete som vi ser är mycket betydelsefullt och kopplat till barnkonventionen och läroplanen. Med Hoppetossa förskolor ser vi en ökad trygghet i en organisation som har ytterligare kunskap om förskolans systematiska kvalitetsarbete, säger Yvonne Almér Mattsson 
–Vi har gått med i ”Grön Flagg” via Håll Sverige rent. Här har vi fokusområden ”Djur och Natur” samt ”Livsstil och hälsa” för en hållbar framtidstro, säger Jenny Wahlberg, biträdande rektor, som arbetat många år på Nyckelpigan. 

Text: Arne Hyckenberg

Nya kontaktuppgifter

Från 230501 har Nyckelpigans förskola ny huvudman och är en del i Hoppetossa förskolor.

Nya kontaktuppgifter

Rektor Yvonne Almér Mattsson
073–5528202

yvonne.almer-mattsson@hoppetossa.com

 

Avd. Duvan tel.nr: 073–5525212

Avd. Lammettel.nr: 073–5521456

Avd. Pandan tel.nr: 073–5524485

Avd. Pingvinen tel. nr: 076–2918298