Foto: Arne Hyckenberg

Nytt ljus över kungarna

Nyhet Publicerad

I advent förra året fick Uppenbarelsekyrkan ny belysning. Detta ledde till upptäckten av ett nytt budskap i målningarna på korvalvet.

Den nya belysningen har glatt många, eftersom det tidigare var ganska dunkelt i kyrkan. Inte minst den nya belysningen över bänkraderna har gjort det lättare att se texten i agendor och psalmböcker. Förutom de rent praktiska fördelarna, ser man nu den vackra konsten i kyrkan mycket bättre. Detta har lett till upptäckten av ett budskap, som man tidigare inte känt till, i målningarna på korvalvet.

Tommy Zakrisson är vaktmästare i församlingen och en av dem som guidar besökare i Uppenbarelsekyrkan.
–Nyckeln till att förstå betydelsen är Nathan Söderbloms Uppenbarelseteologi, som består av den allmänna och den särskilda uppenbarelsen. I den allmänna uppenbarelsen ger Gud sig tillkänna, för alla människor på jorden, i alla tider, oberoende av tid och plats. Det är därför vi har Sokrates och Platon på väggarna i kyrkan. Gud bevisar sin existens genom hjältar, förebilder, helgon och andra.
–Till höger, på korvalvet, kan vi se den himmelska härskaran av änglar. Man ser deras vingar och man ser stjärnor, som på medeltiden ansågs representera himmelska makter. Under änglarna finns Betlehems stall, som är inringat. På den andra sidan korvalvet har vi mänskligheten, sådana som vi. Längst ner bland människorna ser man Maria Magdalena. Bakom henne står två figurer med kronor i händerna och en tredje person, som håller på att ta av sig sin krona. Det är de heliga tre kungarna och det är nu det blir intressant! Änglarna på den högra sidan tillber inför Guds tron, som är högst uppe i valvet. Men vart tillber människorna? Vi har alltid trott, att de också tillber inför Guds tron, men det gör de inte. Följer man deras blickar och särskilt den bakerste kungens, ser man, att de alla tittar på Betlehems stall. Där blir Gud synlig för mänskligheten, i kroppslig gestalt. De tre kungarna och hela mänskligheten tillber alltså Gud, född i form av en människa, i Betlehem.
–Det blir ännu bättre. På vänstra sidan, under människorna, där ser vi en avbildning av Uppenbarelsekyrkan och där finns en inringning till. Det är korfönstret. Det är där altaret står, där den levande guden blir verklig för oss, i nattvardens sakrament. Det blir som en triangel, från Betlehem, över valvet, till kyrkan och tillbaka.
–De tre kungarnas dag är Trettondedagen, som på grekiska heter Epifania. Det betyder just uppenbarelse, därav namnet Uppenbarelsekyrkan. Den tanken finns inte beskriven tidigare, men är helt uppenbar när du ser det. Guiderna har nu lagt till, att en av orsakerna till kyrkans namn, förutom Uppenbarelseteologin, är att Gud uppenbarade sig för mänskligheten, på Trettondedagen, i Betlehem, när de heliga tre kungarna kom dit. Det viktiga är inte födelsen på juldagen, utan uppenbarandet, säger Tommy Zakrisson.

 

I Betlehems stall blir Gud synlig för mänskligheten i kroppslig gestalt. Foto: Arne Hyckenberg

Den nya insikten om de tre kungarna är bara en av flera odokumenterade detaljer, som hittats i samband med att ljuset i kyrkan blivit bättre. Tommy Zakrisson tror att det kommer mer.
–Vi upptäcker fortfarande saker. Det är också lite av tanken med Uppenbarelseteologin, att du ska kunna komma hit alla dagar i hela dit liv och hela tiden upptäcka något nytt. Uppenbarelsen är ständigt pågående. Det här är en protest mot ”ljust och fräscht” i bemärkelsen förenklat och banaliserat. Här är allt istället fördjupat.

-Vi upptäcker fortfarande saker. Det är lite av tanken med Uppenbarelseteologin, att du ska kunna komma hit alla dagar i ditt liv och hela tiden upptäcka något nytt, säger Tommy Zakrisson. Foto: Arne Hyckenberg

I fördjupandet av teologin, genom konsten, ser Tommy Zakrisson en förkunnelse som är hoppfull och ljus.
–På sidorna om koret finns de fyra evangelisterna. De kommer med det glada evangeliska budskapet. Triumf- krucifixet över koret är tomt, utan en lidande Kristus, därför att, som Nathan Söderblom säger: ”vi kristna söker svaret på livets gåtor, inte i mörkret, smärtan och döden, utan i ljuset, värmen och uppståndelsen”. Alltså är det som är Kristi grav, också uppståndelsens plats, avslutar Tommy Zakrisson.

Text: Arne Hyckenberg

om Nathan

Nathan Söderblom (1866-1931) var teolog och Svenska kyrkans ärkebiskop 1914-1931. Han skrev Uppenbarelsekyrkans religiösa idéprogram.

1925 inbjöd han till ett stort ekumeniskt möte i Stockholm och Uppsala, det första i sitt slag. Av den anledningen fick han ta emot Nobels fredspris 1930.
(källor: Wikipedia och Svenska kyrkan)