Foto: Arne Hyckenberg

”Nu tändas tusen juleljus”

Nyhet Publicerad

Människor har i alla tider längtat efter fred och trygghet. Därför att tillvaron oftast inte har sett ut så. Krig och konflikter har funnits lika länge som människan har trampat på jorden. Denna jul känner vi oro – till och med förtvivlan. Ska vår framtid domineras av den globala pandemin covid-19?

I det Gamla testamentet i Bibeln talas det om en annorlunda dag. ”Han” ska komma som är ”Fredsfursten”. Det är den kristna-humanistiska traditionens vision. Det finns ett hopp hur mörk tillvaron än förefaller. Gud är närvarande i mörkret. Gud är med alla dem som lider och som längtar.

Det finns alltså ett hopp. Vi kan vara en del utav en god framtid, genom att vara medarbetare. Julen inbjuder oss till att bli medhjälpare till honom, som föddes som ett litet barn i stallets mörker och som kom ridande på en åsna in i Jerusalem. Vi kan lära känna honom genom Bibelns ord. Vi kan också lära känna honom genom gudstjänster på ”nätet”, i TV och i radio denna julhelg. Allt handlar om Jesus. Det handlar även om vårt medarbetarskap som gör skillnad.

Julen vill inbjuda oss till att bli budbärare om liv. Lyssna till sången. Hör du att de handlar om livet? De kan påverka vår vardag! ”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund.” Det är så lätt att bara se till den egna verkligheten. Den verklighet som så många av oss har svårt att att få gå ihop denna jul 2020. Mitt i decembermörkret påminner musiken om, att ”… över stad och land i kväll går julens glada bud --- låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid.”

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. --- Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn … Fredsfurste.

Ur Jesaja 9 kapitel

Det stora är, att vi kan klara av att förändra världen tillsammans, människa och Gud! Det finns nämligen ett hopp, det finns en kärlek och en tro som bär oss alla bortom nuets kaos! Bli stilla och lyssna till den röst som talar om fred och frid i Bibeln. Öva dig i att se din medmänniska, som behöver din hjälp eller som vill räcka dig sin goda hand. Var den som tänder ljus i en mörk värld…

En välsignad jul!
Lars Viper, kyrkoherde