Foto: Arne Hyckenberg

Maria - Guds moder

Nyhet Publicerad

I Uppenbarelsekyrkan finns få kvinnor gestaltade. Enligt kyrkoherde Lars Viper beror det på den tid som kyrkan uppfördes. – Kyrkan symboliserar mer Nathan Söderbloms liberalism i det teologiska uttryckssättet. Här kan vi istället se Platon och Sokrates uppenbaras.

Bakom ljusgloben på trappan står en ikonbild vid namn Kärleksfull ömhet föreställande moder Maria och Jesusbarnet.
– Vi ställde fram ikonen därför att vi vill att ukrainska besökare ska känna sig välkomna till Uppenbarelsekyrkan, säger kyrkoherde Lars Viper. 
Idag flyr många människor från krigets Ukraina som är ett kristet ortodoxt land vilket gör att många söker sig till olika kyrkor i Sverige. I den ortodoxa kyrkan är ikoner en väsentlig del av det kristna livet. I dess kyrkotradition står Mariabilden för Guds omsorg om människan.
– Man kan behöva sitt symbolspråk från sitt hemland, även om det är en luthersk kyrka. Bilden på Maria, där hon ömt håller sitt barn Jesus nära i sin famn, är en bild av innerlighet som dessutom väcker många tankar, säger Lars.

Den heliga Birgitta. Foto: Arne Hyckenberg

Uppenbarelsekyrkan har annars väldigt få kvinnliga bibliska förebilder gestaltade. Enligt Lars kan det bero på den tid då kyrkan uppfördes.
– Vi har diskuterat varför vi inte har en Mariabild i kyrkan eftersom den vill efterlikna en kyrka från 300-talets Konstantinopel där Maria kännetecknas. Men det var en manlig värld den tid då kyrkan byggdes. Kyrkan symboliserar mer Nathan Söderbloms liberalism i det teologiska uttryckssättet. Här kan vi i stället se Platon och Sokrates uppenbaras, säger Lars.

 

S:ta Margareta, barnmorskornas förebild. Monica, Augustinus moder. Foto: Arne Hyckenberg

I valvet vid koret kan vi se Augustinus och hans moder Monica och den heliga Birgitta. Det är Olle Hjortzberg som är konstnär till valvens målningar. 
– Monica var den som ”uppenbarade” den kristna tron för en av de stora kyrkoteologerna, sonen Augustinus. Birgitta förnyade kyrkan med sina ”uppenbarelser” och sin klosterregel, säger Lars.
I valvet vid främre bänkraden gestaltar Olle Hjortzberg den världsliga folkhopen. På medeltida vis har han låtit några samtida personer ingå, de flesta aktuella med kyrkobygget.
– De tre vise männen möter världens religioner på ett manligt europeiskt sätt. Men här har vi något speciellt för bland alla männen finns det en bild på gumman som bodde här på toppen innan kyrkan byggdes. Hon står i den främre raden, säger Lars.

Vi befinner oss i adventstid som betyder väntan. Vid jul får vi höra julens berättelse om hur Maria fick uppdraget att föda Guds son in i världen.
– Maria kallas därför för Guds moder. Berättelsen om hur Gud blir människa i Jesus Kristus är relevant även för vår tid. säger Lars. 

Foto: Arne Hyckenberg

Uppenbarelsekyrkan berättar

Under 2021-2023 uppmärksammar vi Uppenbarelsekyrkan. Det kan vara konsten, interiören, en plats, en detalj som får stå i fokus.