Foto: Arne Hyckenberg

Leva vända mot livet

Nyhet Publicerad

En reflektion med anledning av en säkerhetspolitiskt orolig omvärld. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken"

För 22 år sedan lämnade vi 1900-talet. I år är det 80 år sedan framgångarna för den tyska krigsmakten vände i och med nederlagen vid Stalingrad. 
Det förra århundradet gav världen ett sällan skådat välstånd. I Sverige fick vi välfärdssamhället med sin omfattande sociala trygghet, men 1900-talet innebar också lidande, nöd och krig för miljontals människor. Före 1900-talet fanns inte begreppen ”förintelse” och ”atombomb”

Vi måste både be och hoppas att vi inte kommer återupprepa gångna seklers misstag genom storskaliga krig. 
Vi kan inte sona begångna brott och 
fel i historien. 

I stället behöver öva oss i att omforma våra personligheter utifrån dygder och plikter, som ”klokhet”, ”rättvisa”, ”måttlighet” och ”uthållighet”. Det låter lite ålderdomligt, men det är beprövat!

Dygd (”duga”) betyder den inövade förmågan att göra det goda. Vill vi kan Gud finnas i denna goda process i våra liv, liksom i vårt samhälle och värld. Genom tron på Gud och med dygderna som ideal kan en inre förändring ta sin början i oss, som blir som ringar på vattnet. 

Vårt samhälle behöver nämligen genomsyras av en sann strävan efter ”klokhet”, ”rättvisa”, ”måttlighet” och ”uthållighet”.

I våra gudstjänster i Uppenbarelsekyrkan får vi be för oss själva, vårt samhälle, de människor som lider nu, liksom alla de kvinnor och män, barn och gamla, som dödades under 1900-talets fasansfulla krig. Vi får sedan arbeta på en förändring med början i det lilla.

Vi fick välfärdssamhället med omfattande trygghet, men också lidande, nöd och krig för miljontals människor under 1900-talet. 
Det goda livet handlar om dig och mig, därför börjar det också med dig och mig. Inte så att vi behöver prestera det goda, utan det handlar om vår vilja att leva vända mot livet…

I kalla Atlanten flyter en varm ström, Golfströmmen, 
det varma är lika verkligt som det kalla Atlantvattnet. 
Det är inte dårskap att älska det varma i universum och vistas där, 
det är inte att fly verkligheten, det är ett möjligt val.
(Martin Lönnebo)

Låt oss vända oss mot den varma ström som flyter genom universum och öva oss i det goda, som bygger upp snarare än river ner och förgör och förstör. Så kan världen förvandlas!

Lars Viper, kyrkoherde

 

Bön för fred i Ukraina

Låt oss be för fred i Ukraina med ord som tillskrivits Franciskus:

LÄS FLER RELEKTIONER AV LARS VIPER

Tanken

...med kyrkoherden