Foto: Magnus Aronson

Lars Viper ny kyrkoherde i Saltsjöbaden

Nyhet Publicerad

Lars Viper tillträder kyrkoherdetjänsten i Saltsjöbadens församling 1 februari 2020. – Det känns roligt och utmanade. Jag går in i detta uppdrag med stor glädje och stor ödmjukhet.

Lars Viper är idag kyrkoherde i Nyköpings församling sedan 13 år samt kontraktsprost i Nyköpings kontrakt. Trettondedag jul avskedspredikar han i Nyköping. Under januari kommer Lars och hans respektive Marianne att flytta till Saltsjöbaden.

– Det ska bli fantastisk att få fira gudstjänst i den vackra Uppenbarelsekyrkan och bo i dess närhet i det natursköna Saltsjöbaden. Lite känns det också som att komma hem, eftersom jag är född och uppvuxen i Stockholm. Efter tretton år i Nyköping, så är kyrkoherdetjänsten i Saltsjöbadens församling en underbar möjlighet, säger Lars Viper

Söndagen den 16 februari välkomnas Lars Viper av biskop Andreas Holmberg i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden.

-Det som tilltalar mig med kyrkoherdetjänsten i Saltsjöbaden är att få tid till, att både vara chef och präst. Jag ser fram emot att samverka med alla goda medarbetare i utvecklandet av församlingsverksamheten samt möta församlingsbor i gudstjänster och samtal.

En längre presentation av Lars Viper kommer i Saltaren.

Fotnot: Framtill Lars Viper tillträder som ny kyrkoherde är Claes-Otto Hammarlund tillförordnad kyrkoherde.