Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomötet 2023

Nyhet Publicerad

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Årets kyrkomöte inleds med gudstjänst och formellt öppnande, tisdag den 3 oktober kl. 14 i Uppsala domkyrka.

Kronprinsessan Victoria, talman Andreas Norlén och socialminister Jakob Forssmed närvarar både vid gudstjänsten och kyrkomötets formella öppnande. Anna-Nicole Heinrich, ordförande i Evangelische Kirche Deutschlands kyrkomöte, kommer att hålla ett hälsningsanförande. Visby stifts biskop Erik Eckerdal leder gudstjänsten. Gudstjänsten inleds kl. 14 och det formella öppnandet ca kl. 15. Båda sker i Uppsala domkyrka.

Inledningsgudstjänsten med kyrkomötets öppnande sänds direkt på Svenska kyrkans webbsida.

Efter öppnandet går kyrkomötet till universitetshusets aula för utskottsarbete. I år kommer 104 motioner och 5 skrivelser att behandlas.

Kyrkomötets sessioner 2023:

Session 1 den 3–6 oktober med utskottsarbete.
Session 2 den 20–22 november med debatt i plenum och beslutsfattande.