Foto: Arne Hyckenberg

Kyrkklockorna i Saltsjöbaden

Nyhet Publicerad

Kyrkklockor har varit en sed ända sedan Sverige blev ett kristet land. Kyrkoherde Lars Viper tar med oss på en hisnande tur upp i Uppenbarelsekyrkans klocktorn en blåsig vårdag.

Vägen upp till Uppenbarelsekyrkans klocktorn tar en stund beroende på hur pigga fötter man har, och hur höjdrädslan ser ut. Sista biten sker via en spiraltrappa, som utgår ifrån utrymmet vid kyrkans vind. Lars Viper har gjort denna uppstigning ett flertal gånger bland annat med konfirmandgrupperna.
– Kyrkans klockor är de mest värdefulla inventarierna kyrkan har, säger Lars väl uppe på plats vid klockorna. 

I kyrkans torn finns tre klockor, vilka är tillverkade av K G Bergholtz klockgjuteri. Klockorna bär inskriptioner med uppgift om donator samt regent och biskop vid tillkomsten. 

 

Klockorna bär namn efter de tre kvinnor som stod Knut Wallenberg närmast. Storklockan bär namnet efter modern Wilhelmina, mellanklockan efter hustrun Alice och lillklockan efter dottern Nannie.
Utöver det finns det två små klockor som ringer vid hel- och halvtimme.
– Traditionellt brukar den stora användas vid begravningar och själaringningar. Mellanklockan är till för veckomässor och den lilla för bönegudstjänster, säger Lars. 

I kyrkans torn finns tre klockor. Utsikten från tornet är vindunderlig. Det går att fortsätta ytterligare en bit upp till tornets urverk. Foto: Arne Hyckenberg

Vissa veckor ringer även den stora klockan en så kallad själaringning.
– Många här i Saltis vill att kyrkan ska själaringa för den medlem som dött. Vi ringer då enskilda klockringningar på måndagar och tisdagar klockan tio, och sedan i samband med tacksägelsen som är ett moment i söndagens gudstjänst då vi tänder ljus för alla medlemmar som avlidit och döpts i församlingen under den gångna veckan, säger Lars. 

Lars berättar att kyrkklockor är en tradition sedan 1000 år tillbaka.
– När Sverige blev kristet var klockorna en del av kristenheten. Vår klockringningssed lever fortfarande kvar men har förändrats. Idag ringer till exempel vissa kyrkklockor in det nya året, det är inte en kyrklig högtid men kyrkan ringer ändå.
Vidare menar han att klockringningen genom tiderna har signalerat när det är arbetsvecka och helg.
– I samband med helgsmål på lördagar klockan 18 ringer kyrkklockan för att berätta att det är helg och en vilodag, säger Lars.

Utsikten från tornet är vidunderlig. Det går att fortsätta ytterligare en bit upp till tornets urverk. En smal lite stege kan ta dig vidare högre upp.
– Det är vackert att se ut härifrån, här ser vi Tattbybron och ända till invägen till Skogsö. Men vi har också höga omgivande berg som gör att man inte ser alltför långt, säger Lars innan han går ner för den långa spiraltrappan. 

Uppenbarelsekyrkan berättar

Under 2021-2023 uppmärksammar vi Uppenbarelsekyrkan. Det kan vara konsten, interiören, en plats, en detalj som får stå i fokus.