Foto: Magnus Aronson /Ikon

 Kristi himmelsfärds dag

Nyhet Publicerad Ändrad

På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden. Det var 40 dagar efter att han hade uppstått från döden. Innan Jesus lämnade jorden, lovade han att alltid finnas närvarande hos oss människor.

Fyrtio dagar har gått sedan vi firade påsk. Lika länge som Jesus var bland sina lärjungar efter uppståndelsen. Lika länge som han var i öknen…

 Kristi himmelsfärds dag handlar om att Jesus lämnade sina lärjungar. Cirkel sluts. Det är fullbordat. Det låter som ett medeltida drama …

Men Jesus har inte tagit avsked från oss. Han lovade istället att vara med oss alla dagar till tidens slut. Kristus är inte längre bunden av tid och rum. Tvärtom han är ständigt närvarande.

Kristus är alltid mitt ibland oss. Det är också till honom vi får komma, med det vi vill få sagt, gjort och tänkt. Jesu liv tydliggör för oss att Gud inte är medeltida, utan här och nu.

 Gud finns mitt ibland oss. Han ”… själv vittnar … med vår ande om att vi är Guds barn” Vi är inte främlingar, utan vi hör till Gud, oavsett hur vi upplever oss leva nära Gud eller ej.

Lars Viper, kyrkoherde

21 maj

På Kristi himmelfärds dag kl 08.00 ringer vi i klockorna på Skogsö och läser dagens evangelium och ber dagens bön utomhus.