Känn dig själv, men inte för mycket

Nyhet Publicerad Ändrad

Den pandemi som lamslagit samhällen och världen på olika sätt och vis har tvingat oss till ett nytt tänkande. Vi tvingas tänka om, tänka nytt och tänka annorlunda.. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Svend Brinkmann, professor i psykologi i Danmark, har bland annat sagt följande:
Om du tänker positivt varje dag, arbetar hårt, strävar efter att bli den bästa versionen av dig själv, omger dig med inspirerande människor och aldrig ger upp, så finns det inga gränser, för hur utbränd du kan bli.

Brinkmanns citat är överraskande och provocerande – utmanande. Med sitt påstående sätter han fingret på allt det vi vill göra och vara som människor, vilket också är vårt problem! Det känner vi igen, att vi ska tänka positivt varje dag och att vi bör arbeta hårt. Vi bör också mentalt och fysiskt sträva efter att bli den bästa versionen av oss själva! Hur många böcker handlar inte om det, liksom tidningsartiklar?

Framför allt ska vi omge oss med inspirerande människor och aldrig ge upp… Alla våra ambitioner som vi vill berätta om och förverkliga är alltså våra svagheter, som vi vill dölja. Vår svaghet är att inte kunna med distans arbeta med balans i livet och samtidigt acceptera den vi är som människa. Istället vill vi överkomma vår svaghet genom att ivrigt söka nya kickar och möjligheter till framgångar. Vi vill överträffa oss själva.

Den pandemi som lamslagit samhällen och världen på olika sätt och vis har tvingat oss till ett nytt tänkande. De nya perspektiven kanske är i linje med Brinkmanns reflektioner? Vi tvingas tänka om, tänka nytt och tänka annorlunda. Arbetet är på distans. Detsamma gäller för vardagsrelationerna. Vi tvingas att stå ut med oss själva och kanske acceptera den vi är.

Professor Brinkmann menar nämligen att även det negativa och problematiska hör till vardagen. Vi har också behov av att ta det lugnt. Vi ska inte försöka göra om oss själva mentalt eller fysiskt i allt för stor utsträckning. Nu menar varken jag eller Brinkmann, att vi ska strunta i allt och inte bry oss. Han talar om den sunda balansen, som även de ”gamla grekerna” eftersträvade.

På Apollontemplet i Delfi i Grekland stod skrivet på frisen: Känn dig själv (”Gnothi seauton”). Kanske är det vi ska eftersträva och försöka uppnå. Samtidigt varnas det för på samma fris på Apollontemplet: Inte för mycket (”Meden agan”).

Lägger vi ihop dessa två citat, så får vi kanske ett bärande budskap som kan utgöra en ledstjärna till vårt liv både nu och efter pandemin: Känn dig själv, men inte för mycket. Både professor Brinkmann skulle kunna instämma i det citatet, liksom Jesus, fastän de inte kände till varandra. I Matteus evangelium (16:26) står det …vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Det finns nämligen inga gränser, för hur utbränd du kan bli…

Lars Viper, kyrkoherde