Foto: Andréas Lindström, Gudrun Braugenhardt

Johannespassionen

Nyhet Publicerad

Himlastormande mästerverk på svenska!

”Vacker, skör och kraftfull”.
”Lika aktuella i dag”.
”Eviga mänskliga teman”.
”Ett av de mest älskade verken”.

Ja hur beskriver man ett musikaliskt mästerverk som Johann Sebastian Bachs Johannespassionen? Söndag 18 mars har du chansen att avgöra själv. Då framförs Johannespassionen på svenska, i ett sceniskt framförande, i Uppenbarelsekyrkan med körer, solister och orkester.

Johannespassionen är berättelsen om Jesu lidande och död som den återges i Johannes evangelium. Första gången Johannespassionen framfördes i Sverige var 1898 med Wilhelm Stenhammar som dirigent. Framförandet skedde på originalspråket tyska, vilket på den tiden var det vanligaste främmande språket i Sverige.
– Idag framförs Johannespassionen regelbundet och Bach efterlämnade ett flertal omarbetningar alltefter hur de skulle passa in i de gudstjänster som de framfördes i. Bach var en mästare på att förkunna evangelium på ett tidlöst sätt. Genom sina tonmålningar gestaltar Bach alla passionshistoriens texter, stämningar och känslor. När texten berättar om särskild kraft eller smärta växlar Bach tempo och spetsar till harmoniken, berättar Claes-Otto Hammarlund, som har gjort den svenska bearbetningen av verket, som kommer att framföras i Saltsjöbaden.  

Claes-Otto Hammarlund har gjort den svenska bearbetningen av verket som kommer att framföras i Saltsjöbaden.   Foto: Andréas Lindström

– Vid framföranden på tyska finns ofta textblad med svensk översättning. Många gånger kan detta vara tillräckligt. Men centrum i passionerna är själva bibeltexten, som har en annorlunda och speciell karaktär jämfört med exempelvis ett operalibretto. Allt sedan reformationen sätter vi inom evangelisk kristenhet stort värde på att höra och läsa Guds ord på modersmålet. I vårt fall alltså varken på latin eller tyska utan på svenska.

Även om tyska och svenska är besläktade språk råder det stora skillnader mellan dem i fråga om ordföljd och meningsbildning, likaså enskilda ords stavelseantal och betoning.
– Man kan inte rakt av översätta librettotexten till svenska och fortfarande behålla Bachs harmoniska skapelse. Vi utgår från en översättning och ett arrangemang gjort av Gudrun Zethelius, en respekterad veteran bland svenska kyrkomusiker och av Ragnar Holte, professor i teologisk etik och hyllad psalmförfattare och text- översättare, avslutar Claes-Otto.

söndag 18 mars kl 18.00, Uppenbarelsekyrkan

J.S. Bach: Johannespassionen på svenska, i ett sceniskt framförande.
Erik Arnelöf (Jesus)
Johan Christensson (evangelist)
Jakob Högström (Pilatus)
Hannah Holgersson (sopran)
Ivonne Fuchs (alt)
Stockholms Bachsällskap,
Saltsjöbadens kyrkokör,
Kammarkören Euterpe

Svensk bearbetning: Claes-Otto Hammarlund,
Regi: Johan Christensson,
Dirigenter och instudering: Katja Själander och Annika Treborg Wennerström

Entré: 150 kr (vuxen), 50 kr (barn upp till 18 år) biljetter säljs en timme innan konserten, genom körmedlemmar och på Synsam, Saltsjöbadens centrum.