Foto: Care International /Josh Estey

Insatser för drabbade efter cyklonen Idai

Nyhet Publicerad

Hittills har närmare två miljoner människor drabbats av cyklonen Idai i Malawi, Moçambique och Zimbabwe men antalet förväntas stiga. Svenska kyrkans internationella arbete finns på plats för att ge stöd till de drabbade.

I många av de drabbade områdena har människor förlorat allt de ägde - hus, jordbruksmark och boskap.
– Våra lokala partner var snabbt ute för att undersöka behoven. Genom att vara på plats redan innan cyklonen drog in kan vi snabbt nå de människor och samhällen som har drabbats allra hårdast, säger Else Berglund, humanitär chef för Svenska kyrkans internationella arbete.

I ett första skede efter en katastrof av den här storleken är det viktigt att säkra tillgången till rent dricksvatten för att inte riskera att sjukdomar sprids, mat och tak över huvudet.
– Samtidigt som livräddande insatser görs är det viktigt att från första stund tänka långsiktigt. Genom att de drabbade själva är involverade stärker vi deras förutsättningar att komma igen efter katastrofen, säger Else Berglund.

INSAMLING

Svenska kyrkans internationella arbete har startat en insamling för att stödja de som har drabbats efter cyklonen Idai. Läs mer här.

PSYKOSOCIAL KOMPETENS

Svenska kyrkan har särskild kompetens i att bemöta och stödja människor i katastrofsituationer. Människor i katastrofsituationer måste först av allt få stöd med mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Samtidigt är det viktigt att stödet ges på ett sätt som stärker människors livsmod och inte får dem att känna sig hjälplösa. Den risken är stor i en situation när de redan känner sig oroliga och förvirrade. Läs mer om det psykosociala arbetet i katastrofsituationer