Hopp i ord och handling

Nyhet Publicerad

Det är viktigt att det finns platser och möjligheter att komma samman och att stötta varandra i en tid av oro och kris. Saltsjöbadens församling vill samla, stödja och hjälpa genom olika verksamheter och gudstjänster. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

I början av 1990-talet växte tron fram på en fredlig, öppen och ny värld. Den stora förändringen kom i och med järnridåns nedrivande, som skilt väst och öst åt i Europa. Det blev fest i Berlin och det blev slutet på Det kalla kriget. 

Vi var många som såg en ny era ta sin början. Europas gränser öppnades alltmer och samarbeten kom i gång över nationsgränserna. Nedrustning tog vid. Unga erbjöds möjligheter till studier och arbete i andra länder bortom all hindrande byråkrati. Allt detta väckte en varm känsla av att mänskligheten hade tagit stora kliv framåt till en bättre värld – ett nytt fredligt Europa.

Mycket snart dök mörka moln upp vid horisonten. De blodiga striderna i det forna Jugoslavien skapade flyktingströmmar och fasansfulla bilder av mänskligt lidande sändes åter ut.

Detta till trots fortsatte allt fler stater i det forna östblocket att göra sig fria för att bli moderna demokratier. Andra blodiga krig vidtog dock i och mellan Iran, Irak och ganska nyligen Syrien. Detta ledde till nya flyktingvågor.

30 år senare kan vi konstatera, att en värld med oändliga möjligheter förvandlats till en värld med otaliga konflikter. Till detta ska läggas en gnagande oro för klimatet. 

Kränkande handlingar mot religiösa minoriteter i vårt land bidrar också till en surrealistisk känsla av att allt är i gungning. Vi har slungats tillbaka till ett 1930-tal med all den rädsla som då fanns för krig och förföljelse samt motsättningar

I denna dystopiska tillvaro är det viktigt att peka på det hopp som finns både för unga och äldre. Den öppna folkkyrkan vill i lokalsamhället bidra till goda mötesplatser av trygghet.

Det är viktigt att det finns platser och möjligheter att komma samman och att stötta varandra i en tid av oro och kris. Vi bär på många frågor. Din församling vill samla, stödja och hjälpa genom olika verksamheter och gudstjänster.

På predikstolen i Uppenbarelsekyrkan står orden från Bibeln: 
”Kom till mig alla ni som är tyngda bördor, så ska jag skänka er vila.” 

Det vill kyrkan i Saltsjöbaden berätta mer om samt förverkliga i ord och handling. Hur vi kan erfara vila bortom allt som ter sig skrämmande. Vi ber med ärkebiskop Martin Modéus ord:

Gud, vi kommer till dig i en orolig tid.

Vi ber om hjälp till lugn, uthållighet och förmåga att se klart när mycket verkar mörkt. 

Om hjälp att se ditt ljus och din vägledning.

Vi ber för vårt land och alla som bor här, 
för våra politiska ledare, 
för alla med ansvar i samhället: 
att stå upp för trygghet, frihet och demokrati.

Hjälp oss på vägen till en värld med fred, 
respekt och utsträckta händer,
med lyhördhet för alla människors värde och värdighet. 

Gud, förbarma dig över din splittrade mänsklighet. Amen.

Lars Viper, 
kyrkoherde