Gudstjänster pausas tills vidare

Nyhet Publicerad Ändrad

Biskop Andreas har beslutat om följande direktiv, att alla gudstjänster ställs in från och med 2 april i Stockholms stift. Detta gäller dock inte dop, vigslar och begravningar. Det betyder att församlingsarbetet i Saltsjöbadens församling nu ställs om för att ytterligare kunna hjälpa det lokala samhället.

Kyrkoherde, kyrkorådets ordförande och kyrkorådets vice ordförande kommer regelbundet att samråda, för att utvärdera information och fatta beslut för att stödja lokalsamhället.

Under en tid får vi nu fira gudstjänst på andra sätt. Kanske kan gudstjänst i radio, tv eller via nätet vara ett alternativ. Uppenbarelsekyrkan och Skogsö kapell är öppna som vanligt för bön, ljus tändning eller en stund i stillhet. Vi finns också här för dig precis som vanligt om du vill prata och få stöd.

Bred dina vida vingar, o, Jesus över mig
Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig!
Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd,
Och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Låt oss hålla ut i omsorgens bön för varandra och med förhoppningen att vi snart möts i gudstjänst!

Lars Viper, kyrkoherde
Saltsjöbaden 2 april 2020

Du är inte ensam

Rapporterna om coronaviruset gör många av oss oroliga, vi kan drabbas och bli både rädda och osäkra. Det är fullt naturligt att känna sig orolig och vi finns här för dig precis som vanligt så kontakta oss gärna om du vill prata och få stöd.  Våra präster har stor erfarenhet av att stötta människor i livets alla skeden.

Delta i gudstjänster och andakter hemifrån

När ordinarie gudstjänstfirandet gör uppehåll kanske gudstjänst i radio, tv eller via nätet kan vara ett alternativ. Du kan också ta del av dagliga andakter med präster och diakoner från församlingarna i hela Stockholms stift.

Välkommen in!

Uppenbarelsekyrkan och Skogsö kapell är öppna för bön, ljuständning eller bara en stilla stund.

Be en bön på bönewebben

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för någon eller något du tänker på. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För din egen skull eller för någon annans.