Gudstjänstannonsen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet upphör

Nyhet Publicerad Ändrad

Den samlade predikotursannonsen i DN och SvD för gudstjänster och evenemang i stiftets församlingar och pastorat upphör efter trettonhelgen. Den sista annonsen införs 4 januari 2019. Däremot så fortsätter predikotursannonseringen i NVP precis som tidigare.

Den samlade predikotursannonsen i DN och SvD för gudstjänster och evenemang i stiftets församlingar och pastorat upphör efter trettonhelgen. Information om Saltsjöbadens församlings gudstjänster och konserter kommer att publiceras i NVP precis som tidigare samt i Saltaren, på svenskakyrkan.se./saltsjobaden, affischering mm.

Den som därefter vill söka gudstjänster i Stockholms stift gör det enklast via Svenska kyrkans app Kyrkguiden eller på stiftets webbplats www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift. Beslutet om att upphöra med annonseringen togs av stiftsstyrelsen 5 december efter en längre tids utredning.

Till grund för stiftsstyrelsens beslut ligger en läsvärdesundersökning som genomfördes av Investigo 2017.

Nås via andra kanaler
Investigos mätningar 2017 visade bland annat att bland de knappt 40 procent av invånarna som läser papperstidningar, 470 000, hade en fjärdedel sett annonsen. Av dessa läste varannan den mer än en minut. En av tio läsare besökte en gudstjänst eller annat arrangemang. Undersökningen visade också att de som besökt evenemang och gudstjänster nås via flera andra kanaler, som församlingsblad, webbsidor och annonser i lokaltidningar. Den andel besökare som bara haft annonsen som informationskälla uppgår till motsvarar 0,1 procent av invånare över 20 år i Stockholms stift.

Hög kostnad för uppnådd effekt
Varje församling betalar för det egna utrymmet i annonsen, det övriga utrymmet finansieras av stiftskansliets kommunikationsbudget. Sammanlagt en kostnad på drygt 4 miljoner kronor.

Sök via app eller webb
Den som vill söka gudstjänster i Stockholms stift efter trettonhelgen kan enkelt göra detta via Svenska kyrkans app Kyrkguiden eller på stiftets webbplats www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/gudstjanst och www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/musik

 

Kyrkguiden

- en app som gör det enkelt att hitta gudstjänster och annat som händer

Appen finns både för iPhone och Androida telefoner. I appen får man enkel överblick över gudstjänster, konserter och annat som händer i våra kyrkor och andra lokaler.

 

Ladda ner appen från App Store eller Google Play

Du kan också hitta Kyrkguiden genom att söka på "Svenska kyrkan" i App Store eller Google Play.