Glädjen kan delas men inte lyckan

Nyhet Publicerad

Lyckan är något djupare i vårt inre. Det är en känsla. Glädje kan vi sprida och skapa. Lyckan infinner sig utifrån helt andra förutsättningar. Lyckan är ett resultat av handlingar vi gjort. Upplevelser vi varit med om. Lycka handlar också om att vara älskad. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Kan vi känna oss tacksamma? Kan vi vara glada? Det är så mycket som händer. Allt som sker denna höst får oss snarare att känna oro än tacksamhet. Jag tänker på kriget i Ukraina med alla fasansfulla rapporter, inflationen och de höga elpriserna. Många ställer sig säkert frågan om och om igen: hur ska det gå? Hur ska det bli? Glädje och tacksamhet känns långt borta, när allt detta kommer på tal.

Någon har sagt: ”Glädjen kan delas men inte lyckan.” 

Visst kan vi skratta tillsammans med varandra. Känna glädjen inom oss. Vi kan skratta åt någon. I bästa fall skrattar vi åt en komiker och i värsta fall åt en människa.

Lyckan däremot är något djupare i vårt inre. Det är en känsla. Glädje kan vi sprida och skapa. Lyckan infinner sig utifrån helt andra förutsättningar. Lyckan är ett resultat av handlingar vi gjort. Upplevelser vi varit med om. Lycka handlar också om att vara älskad.

Vi behöver i stället öva oss i tacksamhet. Det vill säga lyssna inåt. Känna efter vad som gör oss lyckliga? Det kan vara roligt att kunna skratta åt något vi upplever. Det är ännu större att känna lycka över något vi upplevt. Varje dag behöver vi öva oss i att tänka efter vad vi kan känna tacksamhet över. Känner vi inte något, så kan vi börja med att försöka sätt ordet ”tack” framför upplevelser under dagen.

I början av oktober firades världen över den helige Franciskus från Assisi i Italien. Ett spännande helgon. Han såg det stora i det lilla. Han kände lycka. Franciskus hade levt ett tryggt och gott liv på 1200-talet i staden Assisi. Han hade allt som en ung man på den tiden kunde drömma om. Hans pappa var nämligen en framgångsrik affärsman. Allt förändrades i Franciskus liv, när han blev sårad i ett krig. Då han kunde resa sig upp igen såg han allt på ett nytt sätt. Franciskus valde, efter tiden som sårad soldat, att leva ett oerhört enkelt liv nära naturen och djuren.

Franciskus övade sig dagligen i att se det stora i det lilla och i det nästan betydelselösa. Han kände en stor inre lycka. Många citat tillskrivs honom. Ett av dessa citat lyder: ”Allt mörker i världen kan inte släcka skenet från ett enda ljus.” Det är sant. Vissheten om det är en lycka. Inget mörker kan släcka ljuset. Det gäller även när vi hör om kriget i Ukraina och läser om inflationen. Hoppets ljus lyser i mörkret. 

Lars Viper, kyrkoherde