Skogsö ligger arkitekten Christina Koch mycket varmt om hjärtat.
Foto: Arne Hyckenberg

Fokus Skogsö

Nyhet Publicerad

Nya parkeringsplatser, ommålat servicehus och en renoverad handikapptoalett, kommer besökarna till Skogsö få möta under våren. Saltaren träffar arkitekt Christina Koch som har arbetat med Skogsö i över 20 år.

Vårsolen skiner, men vindarna som sveper över Skogsö är fortfarande kalla, när Saltaren möter Christina Koch som har en lång historia av att arbeta med Saltsjöbadens församling. Skogsö ligger henne mycket varmt om hjärtat.
– Kyrkogården är skyddad enlig kulturminneslagen varför alla åtgärder som vi gör på kyrkogården utförs med stor respekt för att bevara de kulturhistoriska värdena. Detta i kombination med att kyrkogården ska vara en plats som ska fungera för såväl besökare och personal som har kyrkogården som sin arbetsplats, berättar Christina.
Servicehuset är ommålat, och på framsidan är det nyanlagd sten som ska förgyllas med soffa och krukor med årstidernas blommor. 
– Under året har vi rensat bort sly från berget bakom servicehuset. Vi har också flyttat materialgården som låg synligt vid infarten till en ny plats skymd bakom grindarna vid servicehuset. Tanken är att ytan bakom grindarna ska bli ett serviceområde för kyrkogårdsskötsel. Den befintliga rampen till handikapptoaletten kommer att ersättas med en ny och toaletten får en lättare upprustning, säger Christina. 

Inne på kyrkogården har nya kist- och urngravar grävts i två befintliga gravområden. Christina Koch är arkitekt visar ett av områdena. Foto: Arne Hyckenberg

Focus har legat på att göra entrén till Skogsö mer välkomnande. Ett arbete som beräknas vara klart till jubileet av Skogsö i början av maj. Inne på kyrkogården har nya kist- och urngravar grävts i två befintliga gravområden. De skötselstationer som används av besökare kommer också att rustas upp. Inne kapellet finns det planer på att rengöra väggarna. Ett arbete som görs av målningskonservator efter beslut från Länsstyrelsen och där Christina är medverkande antikvarisk sakkunnig.
Under året har klockstapeln fått nya syllar som precis blivit tjärade likt klockstapeln. Så snart tjälen har gått ur marken kommer arbeten som påbörjades i höstas återupptas. Christina blickar upp mot tallarna vid klockstapeln på höjden. 
– Ett viktigt arbete här på Skogsö är att sköta om våra träd. Dom växer och en del dör. Därför har vi en trädvårdsplan och ett kontinuerligt underhåll. Ett arbete som församlingen gör tillsammans med arborister. 

Skogsö kyrkogård är en del av Skogsö naturreservat vilket bidar till att göra kyrkogården till en välbesökt plats för såväl besökare till gravarna som promenerande personer. Här kan man hitta lugnet och låta sig omslutas av allt det vackra som finns, vatten, skog, öppna fält, gravar som i sig själva utgör historia. 
– Skogsö är en av Sveriges vackraste kyrkogårdar och jag välkomnar alla att upptäcka denna fina plats, avslutar Christina.  

- Tanken är att ytan bakom grindarna ska bli ett serviceområde för kyrkogårdsskötsel, berättar Christina Koch. Foto: Arne Hyckenberg