Foto: TN

Fokus för julinsamlingen: bryt skadliga traditioner

Nyhet Publicerad

På söndag startar Act Svenska kyrkans julinsamling. I fokus står flickors rätt till ett värdigt liv och vikten av att bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap och könsstympning. En ny gåvoshop lanseras i samband med julinsamlingen där man kan köpa julklappar och samtidigt stötta dem som drabbas hårdast av pandemin.

Lucia bröt mot förväntningarna och hävdade rätten till sin tro, sin kropp och sina egna val. Likt Lucia måste vi bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, men också könsstympning och andra övergrepp.  Foto: TN
Varje dag hotas, misshandlas och könsstympas flickor. De gifts bort och de berövas rätten till sin kropp och sina liv - bara för att de är flickor.

– Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem där djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen. Vi samverkar med partner på många håll i världen för att bryta dessa skadliga traditioner, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

– Vi vill lyfta dessa viktiga frågor under årets julinsamling, för att fler flickor själva ska kunna påverka sin framtid och få äga rätten att bestämma över sin egen kropp.

Ge bort mod, hopp och medmänsklighet i jul
I Act Svenska kyrkans nya gåvoshop finns gåvor som gör att vi kan dela med oss till både familj och vänner och, kanske viktigast av allt, samtidigt stötta dem som drabbas hårdast av pandemin.

– Förhoppningsvis är vi många som vill ge något som gör skillnad för en annan människa. Jag tror vi alla kan relatera till utsatthet på ett annat sätt idag än för ett år sen. Och jag skulle gärna både ge och ta emot en stor portion mod, hopp och medmänsklighet, säger Erik Lysén.

I gåvan ”Mammakraft” finns lön till en mentormamma i en vecka. ”En ny tradition” bidrar till möjligheten för en flicka i ett utsatt området att fullfölja högre utbildning.

Om flickors situation
–         Varje dag blir 30 000 flickor under 18 år bortgifta

–         Varje dag könsstympas 10 000 flickor

–         En av tre flickor utsätts för våld under sitt liv

 

 

Om julinsamlingen

Act Svenska kyrkans årliga julinsamling är en av Sveriges största insamlingskampanjer och engagerar tusentals människor över hela landet. Frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar sprider information och samlar in pengar till människor som lever i utsatthet. I år kommer många av aktiviteterna vara digitala på grund av pandemin.

Julinsamlingen pågår från 29 november till 6 januari och målet är att samla in 35 miljoner kronor.