En sommarmeditation

Nyhet Publicerad

Sätt dig någonstans i tystnad under sommaren och håll i din hand en frälsarkrans (finns att köpa i kyrkan). Följ med mig sedan in i en meditation och en bön. Det är en vandring inåt, för att kunna vara mera närvarande utåt… En god sommar önskar jag dig! Kyrkoherde Lars Viper

1. Gudspärlan - Meditation
Inför Gud får vi komma som vi är.
I stillheten kan vi erfara 
att Gud vill omfamnas oss.
Du är gränslös, 
du är nära, 
du är ljus och jag är din.

2. Tystnadspärlan - Bön
Jag ber för denna dag 
och för det jag gör
och för dem jag möter.

3. Jagpärlan - Meditation
Vi är skapade av Gud. 
Vi är Gudslika.
Vi är älskade.

4. Doppärlan - Meditation
I dopet görs inte skillnad på människor. Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus.

5. Tystnadspärlan - Bön
Jag ber för dem som står mig närmast
och för mina vänner 
och för dem jag har svårt att möta.

6. Ökenpärlan - Meditation
Till livets villkor hör öknen. 
Ingen är besparad det svåra i livet, motgångar eller lidande.

7. Tystnadspärlan - Bön
Jag ber för dem som förföljs av olika skäl,
för dem som lever utan hopp och mening
och för dem som lider till kropp och själ.

8. Bekymmerslöshet - Meditation
Guds vill ge oss:
lugn och ro,
frid och fred.

9. Tystnadspärlan - Bön
Jag ber för vårt klimat, 
för världsfreden 
och för alla viktiga avgörande beslut.

10. Kärlekspärlan - Meditation
Vem Gud är det kan vi förstå
genom Jesus. 

11. Offerpärlan - Meditation
Vi får ge vidare av kärleken från Gud till våra medmänniskor genom att:
se, be och ge.

12. Hemlighetspärlan - Bön
Jag vill se … (din bön)

13. Hemlighetspärlan - Bön
Jag vill be … (din bön)

14. Hemlighetspärlan - Bön
Jag vill ge … (din bön)

15. Nattpärlan - Meditation
Allt levande är förgängligt. 
Gud vill genom dopet omfamna oss och följa oss till vila när livet är slut.

16. Tystnadspärlan - Bön
Jag ber för Jesu världsvida kyrka,
för ljuset som lyser i mörkret,
låt det ljuset lysa upp det mörkaste rum.

17. Uppståndelsepärlan - Meditation
All materia omvandlas.
All materia blir något annat.
Efter döden blir vi något annat av Gud.

18. Tystnadspärlan - Bön
Herre, visa mig din väg 
och gör mig villig 
att vandra den. 
Amen