Foto: Arne Hyckenberg, Unsplash

Detta vill jag tala mer om och diskutera

Nyhet Publicerad

Hur finner vi rötter i tillvaron, som hjälper oss att bli rotade? Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Jag har läst den något gamla boken Stå fast (Norstedts 2016) av Svend Brinkmann där han diskuterar vårt behov av förankring och att vara rotad i tillvaron. Brinkmann skriver i inledningen till sin bok: ”Numera är det många av oss som upplever att allt går fortare … Livstempot accelererar --- Innan man hunnit vänja sig vid det senaste IT-systemet på jobbet införs ett nytt ---
Vi arbetar i lärande organisationer där det enda stabila är konstant förändring…”

Bokförfattaren menar också, att människor som är flexibla och som är beredda på förändringar är eftersträvansvärda. Personer som klarar av att ständigt möta nya utmaningar utan att klaga och som är ”open minded” är framgångsrika.

Till detta kommer att vi sover mindre. Ända upp till två timmar mindre sömn, om vi jämför med sovvanor på 1800-talet! Vi jagar framåt och vidare, vilket leder till fysisk utmattning i förlängningen. Hur använder vi den frigjorda tid som uppkommit genom teknikens utveckling? Vi engagerar oss i fler projekt!

I den livssituation som snurrar allt snabbare är vi i behov av en grundläggande trygghet, snarare än snabba växlingar och ombyten. I vår värld. I vår egen samtid ska vi ha ”… fötter och inte rötter.” Detta är en skillnad i levnadssätt jämfört med tidigare generationer. Bakåt i tiden var det mer fråga om rötter än fötter. ”Skomakaren förblev vid sin läst.”

Svend Brinkmann skriver om sin bok, att den är skriven med utgångspunkten att det har blivit svårt att rota sig. Detta menar han beror på att vi lever med föreställningen om våra obegränsade möjligheter. Problemen uppstår när vi både inser att vi inte når dit vi vill och samtidigt kritiserar oss själva för bristande engagemang. Vi är individer som har stora förutsättningar till att kunna utveckla oss själva, men vi har inte oändliga möjligheter som många menar. Det finns en risk att vi bedrar oss själva genom att vara förespråkare för de obegränsade möjligheternas värld.

Brinkmann framhåller betydelsen av att vara rotad som människa: stå stadigt. Det är grundläggande för oss som människor, att vi har eller finner en fast grund att stå på. Detta vill jag tala mer om och diskutera.

Hur finner vi rötter i tillvaron, som hjälper oss att bli rotade?

Lars Viper, kyrkoherde