Bön om fred

Nyhet Publicerad

Lär oss din frid och kom med din fred.

Livets Gud, Fredens Gud,
med oro kommer vi inför dig, och med smärta säger vi: 
det är krig i Ukraina.
Ett land i vår närhet, ett land som flera av oss har en relation till.
Vi ber för människorna på båda sidor konflikten.
Vi ber för människorna i de drabbade områden
där våldet redan har skördat offer.
Vi ber för människorna som svävar i ovisshet
och rädsla inför utvecklingen.
Vi ber för de som tvingats leva med striderna i många år.
Vi ber för hela Ukrainas folk. 

Vi ber för alla som försöker bistå med hjälp,
både i landet och runtomkring.

Vi ber för - och vi ber med - alla som vill lösa konflikten på annat sätt.

Men vi ber också för de som nu har valt våldets väg, 
och för de som kan välja att besvara våld med våld. 

Vi ber för alla som har makt att stoppa krig och förstörelse.
Gud hjälp oss att förhindra än mer lidande! 

Bryt igenom rädslans, misstrons och splittringens pansar.
Kom med den frid vi inte själva verkar kunna skapa.
I Ukraina, i Syrien, i Afghanistan, i Jemen, i Sydsudan, i Mali, 
i våra samhällen och i våra hjärtan. 

Jesus, fredsfurste, du säger ”Min frid jag ger er!”
Och du kallar oss att älska bortom skiljelinjerna.
Du kallar oss att vara vittnen för fred och försoning. 

Lär oss din frid och kom med din fred till Ukraina.

Amen