Bön i samband med Pride.

Nyhet Publicerad

Under 2021 arrangeras Stockholm Pride mellan den 2 - 8 augusti. Under den tiden är 🌈-flaggan hissad vid församlingshemmet. Under veckan ber vi tillsammans:

Gud, varje människa är unik, skapad och älskad av dig.

Nu, i anslutning till Stockholm Pride ber vi särskilt för dem av oss som har en hbtq-identitet, öppen och självklar eller gömd under ett täcke av rädsla eller skam.

Hjälp oss alla att se din avbild och skapelse i varje individ och möta varandra med öppenhet, omsorg och kärlek.

Vi ber att du ger dem som längtar efter dig och en öppen och kärleksfull kristen gemenskap mod att ta kontakt med kyrkan och där kan finna den värme och sammanhang de söker.

Låt vårt samhälle och vår kyrka vara ett sammanhang där varje individ får vara sig själv och utveckla en genuin och äkta identitet som människa.

Vi ber för dem som lever i samhällen och sammanhang där det inte är accepterat eller t o m förbjudet och förenat med livsfara att ha en hbtq-identitet.

Ge oss alla mod att visa solidaritet, ge stöd och tillsammans arbeta för en värld som är öppen och accepterande inför varje människas unika identitet.
Amen

(Biskop Åke Bonnier)