Bön för fred i Ukraina

Nyhet Publicerad

Låt oss be för fred i Ukraina med ord som tillskrivits Franciskus:

Låt oss be för fred i Ukraina med ord som tillskrivits Franciskus:

Herre, gör mig till ett redskap för Din fred. 

Låt mig bringa kärlek
där hatet råder.
Låt mig bringa förlåtelse
där orätt har begåtts.
Låt mig skapa endräkt
där tvedräkt råder.
Låt mig bringa sanning
där villfarelse råder.
Låt mig bringa tro
där tvivlet råder.
Låt mig bringa hopp
där misströstan råder.
Låt mig bringa ljus
där mörkret råder.
Låt mig bringa glädje
där sorgen råder.

O, Mästare låt mig inte
så mycket söka att bli tröstad
som att trösta,
inte så mycket söka att bli förstådd
som att förstå,
inte så mycket söka att bli älskad
som att älska. 

Ty det är genom att ge som man får.

Det är genom att glömma sig själv
som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta
som man blir förlåten.
Det är genom att dö
som man uppstår till det eviga livet.
Amen.