Foto: Magnus Aronson

Biskop Andreas

Nyhet Publicerad

Stockholms stifts nyvalde biskop heter Andreas Holmberg. 7 november kommer han till Saltsjöbaden.

Söndagen den 22 september vigdes Andreas Holmberg till biskop i Stockholms stift. Vigningen ägde rum i Uppsala domkyrka och förrättades av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

Andreas Holmberg valdes till Svenska kyrkans biskop i Stockholms stift i mars, och efterträdde Eva Brunne som gick i pension.
– Jag känner mig inspirerad och glad inför den uppgift jag nu går in i. Jag kommer att fokusera på att finnas till för församlingarna. Det är där det händer! Där kan vår längtan att möta det heliga finna vägar. Där finns verktyg för att bli uppkopplad till Gud. Där erbjuds olika sätt att lära känna han som är grejen, Jesus. Och i kyrkorna finns mängder av olika sammanhang där vi människor får chans att mötas och bygga relationer, säger biskop Andreas.

Mötet med varandra och med Kristus är nummer ett, men biskop Andreas vill också betona församlingen som en viktig funktion för samhället.
– Som biskop vill jag också visa på att troende människor är en fantastisk resurs i byggandet av det goda samhället. Religioner och religiösa människor utmålas alltför ofta som främst ett problem, trots att vi i första hand är en enorm tillgång för både Sverige och Stockholm.

Biskop Andreas är född 1966 och delvis uppvuxen i Tanzania. Han prästvigdes 1993 för Stockholms stift och har sedan 2012 arbetat som stiftsadjunkt med ansvar för gudstjänstfrågor och vuxet växande. Han har tidigare varit församlingspräst i Stockholm och teologisk lärare i Tanzania. 2019 disputerade han på avhandlingen ”Kyrka i nytt landskap” som undersöker den teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar som verkar i mångkulturella och mångreligiösa miljöer.

Som sitt valspråk har Andreas Holmberg valt Jesusorden ”Bli kvar i min kärlek”.
– För mig är detta bland det allra viktigaste som Jesus säger, och det betyder tre saker: Kom ihåg vem du är. Du är högt älskad av Gud. Villkorslöst! För det andra: Räkna med Gud. Gud är här och nu. Mitt i vår vardag. Så vänd dig till Gud. Och för det tredje: Älska! Vi är kallade att älska – och inte bara våra närmaste utan också våra medmänniskor och hela skapelsen.

7 november kommer biskop Andreas till Saltsjöbaden då han gästar ett frukostmöte på Grand Hotel Saltsjöbaden. Ta chansen att lyssna till vår nye biskop Andreas Holmberg och hör hans tankar om samhället, Saltsjöbaden och Svenska kyrkan.

Frukostmöte med Biskop Andreas

Kom och lyssna till Stockholms stifts nye biskop Andreas Holmberg. Torsdag 7 november kl 07.00-08.45 Grand Hotel Saltsjöbaden. OBS anmälan senast 1/11.