Beslut angående nytt huvudmannaskap för förskolan Nyckelpigan

Nyhet Publicerad

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 17 januari beslöt man att röstat bifall till kyrkorådets förslag rörande nytt huvudmannaskap för förskolan Nyckelpigan. 

Under sammanträdet redogjorde kyrkorådets ordförande för arbetsutskottets och kyrkorådets beredningsarbete. Ordförande lämnade ordet fritt för diskussion och yrkanden. Efter diskussion och avslag på yrkande om återremss gick kyrkofullmäktige till beslut rörande kyrkorådets förslag till beslut. Ordförande fann att ledamöterna röstat för bifall till kyrkorådets förslag till beslut. 

Kyrkofullmäktiges beslutade: att Förskolan Nyckelpigan byter huvudman från Saltsjöbadens Församling till Hoppetossa Östra AB, villkorat av att Nacka Kommun godkänt Köparen som huvudman för att driva förskolan Nyckelpigan fr.o.m. Tillträdesdagen.

Beslutet ska nu vinna laga kraft under justeringstiden om tre veckor. Vidare information kommer därefter.

Protokoll

Här kan du ladda ned protokoll från kyrkofullmäktiges sammanträde 17 januari 2023.

Ladda ned pdf