Foto: Tord Harlin.

Ärkebiskop Antje lägger ner staven hösten 2022

Nyhet Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackelén går i pension hösten 2022. I en gudstjänst söndagen den 30 oktober lägger hon ned staven och korset som går vidare till nästkommande ärkebiskop.

Den 15 oktober 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år. Ärkebiskop Antje Jackelén är den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete.

En ärkebiskop inom Svenska kyrkan brukar tjänstgöra i sitt uppdrag fram till pensionen. Ärkebiskop Antje Jackelén fyller 67 år i juni 2022.

Nu börjar processen med att förbereda nästa ärkebiskopsval. Eftersom ärkebiskopen också är biskop i Uppsala stift röstar de diakoner och präster i Uppsala stift som har en tjänst i stift eller församling, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. Ärkebiskopen väljs också av ledamöterna i samtliga domkapitel och stiftsstyrelser samt av ledamöterna i kyrkostyrelsen.

I ett nomineringsval utser de röstberättigade minst fem kandidater till ärkebiskopsvalet. Det kan bli fler om fler än fem personer får minst fem procent av rösterna. Efter behörighetsförklaring blir de sedan officiella kandidater i ärkebiskopsvalet. Om någon av kandidaterna får mer än 50 procent av rösterna i den första valomgången är valet avgjort. Mer vanligt är att det blir en andra valomgång med de två kandidater som fått flest röster.

Det är Uppsala stift som ansvarar för ärkebiskopsvalet. Processen med att utse en ny ärkebiskop beräknas vara klar i juni 2022. Mottagningsgudstjänst planeras till i början av december 2022.