Foto: Magnus Aronsson

Ansvarsfull planering

Nyhet Publicerad

Uppenbarelsekyrkan är en unik kyrka, ritad av Ferdinand Boberg med utsmyckningar av bland andra Carl Milles. Skogsö kyrkogård anses av många som en av Sveriges vackraste skogskyrkogårdar. Men för att kyrkan ska kunna hålla fastigheter och kyrkogård i ett fint skick krävs både pengar och expertis.

Saltaren träffar Per Jedefors, som är ordförande i kyrkorådet. Han är nu pensionär och har i sitt yrkesliv arbetat som bankman i Sverige och utomlands. 
Det första uppdraget i Svenska kyrkan var i New York i mitten av 70-talet. 
– Jag fick frågan av kyrkoherden i den dåvarande Sjömanskyrkan, om jag ville hjälpa till med församlingens ekonomi. Det gjorde jag, när jag under några år arbetade i New York, säger Per. 

Saltsjöbaden har sedan mer än 40 år varit Pers fasta punkt. Han fick för nio år sedan frågan om att engagera sig i kyrkorådet. 
– Jag ställde upp i den opolitiska gruppen Vår Kyrka i Saltsjöbadens församling då jag gärna ville bidra till församlingen  med min yrkesmässiga erfarenhet, säger Per. 
Han menar att det är viktigt att ett kyrkoråd förstår hur kyrkans ekonomi fungerar för att kunna göra kloka val och prioriteringar. 
– Vi var snabba att planera för risken av minskade medlemsintäkter som följd av  pandemin, säger Per

Det är fantastiska fastigheter som församlingen förvaltar och nyttjar

Saltjsjöbadens församling har ungefär 7 000 medlemmar och det bor 10 000 i församlingen. Den bildades i samband med att makarna Knut och Alice Wallenberg lät uppföra och skänkte Uppenbarelsekyrkan till församlingen. 
– För väldigt många betyder 
Uppenbarelsekyrkan och Skogsö 
mycket. För oss i kyrkorådet är det viktigt att vi tar väl hand om kyrkans byggnader. Det kostar mycket: de ska värmas upp, städas, underhållas, renoveras, och vi behöver ibland göra betydande nyinvesteringar. Det är fantastiska fastigheter som församlingen förvaltar och nyttjar, säger Per. 

Församlingen värnar och vårdar rollen som aktivt delaktig i Saltsjöbaden – ”kyrkan mitt i byn”. 
– Kyrkorådet har fokus på vad som är bäst för Saltsjöbadens församling – utan att behöva hantera partipolitiska överväganden, säger Per. 
Vidare ska kyrkan vara relevant för vuxna, ungdomar och barn genom förankring i kristna värden. 
– Vi ska också vara en hållbar kyrka,  ekonomiskt, socialt, andligt och miljömässigt, avslutar Per.

– För väldigt många betyder Uppenbarelsekyrkan och Skogsö mycket. För oss i kyrkorådet är det viktigt att vi tar väl hand om kyrkans byggnader, säger Per Jedefors. Foto: Magnus Aronsson

Kyrkoherde Lars Viper har ett nära samarbete med kyrkorådet. Tillsammans arbetar de för att få fler att bli medlemmar i Svenska kyrkan. 
– Många är medlemmar och vi vill öka kontakten med församlingsborna samt bli fler. Vissa kanske anser att medlemsavgiften är för hög. Men tänk vilken otrolig verksamhet 
Svenska kyrkan har, och vilka byggnader vi tar hand om och underhåller, säger han. 

De flesta möter kyrkan i samband med dop, vigsel eller begravning. Vid en kris är kyrkan snabb att öppna upp sitt rum. 
–När det oförutsägbara inträffar i livet, som döden till exempel, så söker sig många mot ett centrum, en samlingsplats. Här i Saltis är det Uppenbarelsekyrkan som öppnas om något händer i samhället. Många kommer och tänder ljus, pratar och möts, säger Lars. 

Ibland finns inte samhället för dig, när det händer något, men kyrkan finns här

Vidare menaR Lars att samhället på många sätt rustat ner och han märker att fler människor behöver stöd av kyrkan. 
– Ibland finns inte samhället för dig, när det händer något, men kyrkan finns här. Det kan handla om utsatthet eller psykisk ohälsa, säger han. 

En annan aspekt som Lars vill synliggöra är Svenska kyrkans bredd geografiskt. 
– Svenska kyrkan finns i stort sett överallt där människor bor och utgör därmed en social infrastruktur i vårt samhälle. Här i Saltsjöbaden är Uppenbarelsekyrkan en bykyrka, som fylls med alla och är buren av alla, säger han. 

– Jag tror inte att någon vill att vi ska stänga ner våra byggnader för att vi inte har råd att hålla dem i bra skick, säger Lars Viper. Foto: Magnus Aronsson