Välkommen!

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu släpper deltagarbegränsningarna och vi kan samlas som vanligt igen. Välkommen tillbaka till utbudet av gudstjänster, konserter och andra mötesplatser!

De tillfälliga restriktionerna kring hur många personer som har fått samlas i Saltsjöbadens kyrkor/kapell och övriga lokaler tas nu bort. Det innebär även att begränsningarna vad gäller avstånd mellan personer tas bort.

Fortfarande gäller dock rekommendationen att vid symtom stanna hemma, testa sig och undvika att träffa andra.

Vet du med dig att du själv tillhör riskgrupp måste du själv besluta om du kan delta i en verksamhet eller inte utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du får själva eller i samråd med din läkare göra en riskbedömning.

För Skogsö kapell gäller sedan tidigare begränsning om 30 deltagare (exklusive medverkande).

Det innebär att det åter är möjligt att hyra församlingshemmet för till exempel dop/begravningskaffe eller liknande. Under mässan börjar vi nu dela ut nattvarden under brödets och vinets gestalt.

Lars Viper, kyrkoherde

 

Saltsjöbadens församling följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. 

Delta i aktivitet

I Saltsjöbadens församling bedriver vi en bred verksamhet för alla åldrar.