Helgmålsbön inför Kyndelsmässodagen

Nyhet Publicerad Ändrad

”Guds ljus räcker till oss alla. Och når ut över alla oss." Välkommen att vara med på ett digitalt helgsmål. Sång av barn ur församlingens barnkörverksamhet, Ulrica Hamrin, betraktelse, Hilda Holm, flöjt, Katja Själander, piano, EvaMarie Agnelid, körledare