Amazing grace

Nyhet Publicerad Ändrad

John Newton (1725–1807) var en engelsk slavskeppare som kom till insikt om sitt vansinne och slavhandelns grymhet. Han lämnade skepparlivet och blev präst. Newton sammanfattade sin erfarenhet i psalmen, som är djupt älskad, Oändlig nåd eller Amazing Grace. Många behöver likt Newton “vända om” och bryta med sin delaktighet Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

På långfredagen berättade radionyheterna om de fasansfulla förhållandena ombord på de båtar, där djur transporterades på Medelhavet. Djuren på båtarna led bland annat på grund av att skeppen hade fastnat i väntan på att bli genomsläppta i Suezkanalen. En bild för mänsklig ondska och kortsynthet.

Världen rymmer mycket gott och mycken ondska, inte minst lider tillvaron brist på mänsklig omsorg. Djur plågas. Människor luras ut på stormiga hav i sjöovärdiga båtar efter att ha betalt stora summor pengar. Mot denna bedrägliga grymhet och dumhet finns inget vaccin! Detta är nattsvart.

Någon har sagt att kyrkan ska vara ett fältsjukhus. Våra kyrkor är förbandsplatser dit människor kan komma med de ”skador” de fått som en konsekvens av andra människors handlande. Kyrkan är också ett fältsjukhus för dem som skadar, förstör och river ner. Även de behöver upprättelse och kraft till att börja om.

Just nu är fältsjukhuset stängt och vi kan bara hänvisa till egna förbandslådor, men snart öppnar vi igen och då står portarna öppna på nytt… En som behövde hjälp var psalmförfattaren John Newton (1725–1807). Han var en engelsk slavskeppare som blev präst. Newton skrev psalmen Oändlig nåd eller Amazing Grace.

Han hade inte djur som skeppslast som for illa, utan människor som på ett oerhört inhumant sätt fraktades från Afrika till Nordamerika. John Newton utsatte andra människor för lidande och död samt misshandel. Han kom till insikt om sitt vansinne och slavhandelns grymhet. Han lämnade skepparlivet och blev präst.

Bakom hans förändrade livshållning låg många församlingars engagemang under 1700-talet för slaveriets upphörande och förbud. Josiah Wedgwood (1730–1795) var en entreprenör och förkämpe mot slaveriet. Han myntade uttrycket
Am I Not a Man And a Brother? Var inte slavarna på Newtons skepp en människa och syster eller bror?

John Newton blev predikant och psalmförfattare. Många behöver “vända om” och bryta med sin delaktighet i djurplågeri eller människohandel även i vår tid. Newton sammanfattade sin erfarenhet i psalmen, som är djupt älskad. Inte minst är psalmen fantastisk mot denna bakgrund, att Newton var en slavskeppare.

John Newton skrev:
Amazing grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.

Lars Viper, kyrkoherde

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler tankar hittar du här

Tanken

...med kyrkoherden